Nood aan een krachtdadig bos- en natuurbeleid - reactie op interview Minister Schauvliege (Knack, 10/05/2017)

eik in kikvorsperspectief.JPGdonderdag 11 mei 2017 10:26

Minister Schauvliege heeft een aantal opmerkelijke uitspraken gedaan over ontbossingen en het bosbeleid in Knack. Hier kan u de reactie van BOS+ lezen.

Minister Schauvliege heeft een aantal opmerkelijke uitspraken gedaan over ontbossingen en het bosbeleid in Knack. Zo beschouwt ze biolandbouwers als keuterboerkes en zou Natuurpunt de grootste ontbosser van Vlaanderen zijn? Zozo. Bijna zouden we de schouders ophalen en dreunend onverschillig worden van dit soort uitspraken. Bijna. Maar net niet. Gelatenheid is immers geen optie, want ondertussen blijven ons platteland, onze bossen en onze natuur verkruimelen onder de mismeestering van de Vlaamse open ruimte. Bij deze onze excuses dat we niet antwoorden met een al even platte quote, u zal het moeten doen met een iets grondiger reactie die zich probeert te baseren op de feiten (of het gebrek daaraan): 

  • De ontbossingen ter realisatie van andere natuurtypes zijn inderdaad een belangrijk thema, waar dringend meer aandacht aan besteed moet worden. BOS+ kaart dit al jaren aan bij de natuurorganisaties, maar ook bij de Vlaamse overheid zelf. 
  • Met haar aanval op Natuurpunt vergeet mevrouw Schauvliege vreemd genoeg dat ook haar eigen Vlaamse overheid met grote regelmaat exact dezelfde praktijk toepast, en dat er ook door haar eigen administratie dus elk jaar heel wat hectares ontbost worden om andere natuur te realiseren. Spontaan kregen wij bij het lezen van dit artikel een gedachte waarin de woorden “pot”, “ketel” en “zwart” voorkwamen … 
  • Minister Schauvliege meldt dat Natuurpunt verantwoordelijk is voor ¼ van de totale jaarlijkse ontbossing. Frappant dat zij wel over detailcijfers blijkt te beschikken, want BOS+ zelf vraagt al jaren cijfers over de natuurontbossingen op bij de Vlaamse overheid, en daar krijgen wij steeds te horen dat die er niet zijn. Meer nog, de Vlaamse overheid meldt ons eigenlijk zelfs niet te weten hoeveel er jaarlijks ontbost en bebost wordt. Dat je dan kan berekenen wie er verantwoordelijk is voor 25% van die onbekende oppervlakte lijkt ons een toch wel zéér sterk staaltje. Uitdagende uitspraken doen is makkelijk, maar hier moet de vraag toch gesteld worden waarop de minister zich baseert. (Zelf vinden wij het overigens een enorm zwaktebod dat de Vlaamse overheid – ondanks alle pluimen die minister Schauvliege zichzelf geeft voor haar Boswijzer – nog steeds niet beschikt over betrouwbare cijfers over de bosoppervlakte.) 
  • Maar, als het klopt dat Natuurpunt zoveel ontbost, hoeveel ontbost de Vlaamse overheid dan zelf in het kader van haar eigen natuurontbossingen? 
  • En: wat is het succes van al die biodiversiteitsinspanningen waar al dat bos voor moet wijken, door alle terreinbeheerders (overheid, privé en middenveld)? 
  • En: wanneer gaat de Vlaamse overheid eindelijk een regelgeving in het leven roepen die ook deze categorie van ontbossingen verplicht tot boscompensatie? Momenteel zijn heel veel van de natuurontbossingen vrijgesteld van compensatieplicht. Wat dus ertoe leidt dat de private burger die een klein lapje ontbost voor de bouw van zijn privéwoning zwaar moet betalen voor boscompensatie, terwijl de grote natuurontbossingen daarvan vrijgesteld zijn. Ons lijkt dat niet rechtvaardig.

Er is in Vlaanderen nood aan een echt bos- en natuurbeleid dat zorgt voor krachtdadig bosbehoud én dat bos- en natuuruitbreiding realiseert. Dat is de bottomline.

We blijven alle beledigende quotes en ongefundeerde uitspraken daarover graag pareren, maar nog veel liever zouden we het inhoudelijke debat aangaan en samen tot een beter bosbeleid komen.

« Terug