Europadag - BOS+ in Europa

eu_flag-2015.jpgdinsdag 09 mei 2017 11:52

Voor Europadag (9 mei) zetten we voor u de Europese engagementen van BOS+ eens op een rijtje. En dat zijn er behoorlijk veel.

Op 9 mei 1950 gaf de Franse minister Robert Schuman een speech die de aanleiding gaf tot de Europese Unie zoals we die vandaag kennen. Om dit in de kijker te zetten, is 9 mei Europadag. Een uitgelezen moment om de Europese werking van BOS+ in de kijker te zetten.

Er gebeuren heel wat interessante ontwikkelingen rond bomen en bossen in de landen rondom ons, en als kleine regio kunnen we veel leren van onze buren. Daarom is BOS+ een actief lid van het European Forum on Urban Forestry (EFUF), een unieke ontmoetingsplaats tussen beheerders, beleidsmakers en wetenschappers die werken rond stadsbossen en stedelijk groen in Europa. In 2015 organiseerde BOS+ i.s.m. het Agentschap voor Natuur en Bos en Leefmilieu Brussel de jaarlijkse conferentie van het EFUF onder de titel "Connecting the Street Tree to the Forest - Strengthening Nature for Urban Living". Dit event ging door in en rond het Zoniënwoud. 

BOS+ is ook de coördinator van het ERASMUS+-project "Green Learning Environments", waarin we uitgaan van de positieve impact van een groene omgeving op de informele leerprestaties van kinderen met een mentale beperking. We werken hiervoor samen met scholen en groene organsaties uit Slovenië en Engeland. Het project wordt gefinancieerd door het ERASMUS+ programma van de Europese Unie en het Vlaamse ERASMUS-agentschap EPOS Vlaanderen vzw.

In het Interreg V Grensregio-project eco2eco werken Vlaamse en Nederlandse partners aan bossen die waardevol zijn voor de regionale economie én voor de biodiversiteit. Om een zicht te krijgen op de regionale houtmarkt werd het werkpakket Vraag en Aanbod op de Houtmarkt in Vlaanderen en Nederland uitbesteed aan BOS+ en Probos.

Milieuzorg op School (MOS) en BOS+ zijn met de Schatkist van de Natuur de Vlaamse projectpartners van The Great Plant Hunt, een Europees project van the Federation for Environmental Education (FEE) en de Kew Royal Botanic Gardens met steun van Toyota Motor Europe

Het "De Boom In"-programma bevat een schat aan informatie om kennis te maken met het bos én te werken aan je leerplandoelstellingen. Dit programma is een onderdeel van het "Learning About Forests" (LEAF)-netwerk van the Federation for Environmental Education (FEE)

BOS+ is ook actief in twee COST-acties. COST staat voor Cooperation in Science and Technology en ondersteunt netwerken van wetenschappers en bedrijven in het samenbrengen, verspreiden en toepassen van wetenschappelijk onderzoek. BOS+ was actief in de net afgelopen actie rond stedelijk groen "GreenInUrbs" en is vice-voorzitter van de werkgroep rond communicatie van een actie rond "Betaling van ecosysteemdiensten voor bos" (PESFOR-W) waarin de potenties van bossen en bosaanplantingen voor zuiver water worden onderzocht. 

BOS+ is dus sterk vergroeid met talrijke Europese netwerken, en we hopen in de toekomst onze wortels nog verder te kunnen verspreiden. Contacteer Rik De Vreese als je met BOS+ wil samenwerken binnen een Europees project.

« Terug