Hoe stadsbossen bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

SDG11_sustainable_cities_EN_logo_officieus.JPGzondag 23 april 2017 13:28

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs - Sustainable Development Goals) zijn door de Verenigde Naties opgestelde doelstellingen voor internationale ontwikkeling tussen 2015 en 2030. Ze werden erkend door 193 landen en zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen die erop gericht waren tussen 2000 en 2015 de armoede uit de wereld te bannen.

Stadsbossen en stedelijk groen dragen bij tot het realiseren van 9 SDG's. Grote stadsbomen zijn uitstekende filters voor stedelijke luchtvervuiling en fijnstof. Een boom kan tot 150 kg CO2 per jaar absorberen, koolstof vastleggen en daardoor de klimaatverandering bestrijden. Bomen leveren leefomgeving, voedsel en bescherming voor planten en dieren, en verbeteren de biodiversiteit in het stedelijk gebied. 

De belangrijkste SDG's waar stedelijk groen toe bijdraagt zijn SDG 11, SDG 13 en SDG 15, maar stedelijk groen draagt ook bij tot SDGs 1 tot 3 en 6 tot 8. Hieronder geven we een kort overzicht van hoe stedelijk groen bijdraagt tot de respectievelijke SDGs. Door te klikken op de logo's lees je meer over de bijdrage van stadsgroen aan deze SDGs in de nieuwe "Guidelines on urban and peri-urban forestry" van de FAO (Food and Agriculture Organization, Verenigde Naties). 


SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen
 
Slim ontworpen en goed beheerde groene zones in de stad dragen bij tot leefbare steden: stadsgroen verhoogt de duurzaamheid van de stad en draagt ook bij tot het economische succes van de stad. Stadsgroen vermindert de effecten van de klimaatsverandering, natuurrampen en hevige weersfenomenen; stadsgroen verlaagt energiekosten in winter en zomer, en biedt talloze andere ecosysteemdiensten en voordelen aan diegenen die in de stad leven en werken. 


SDG 13. 
Klimaat
Stadsbomen en stadsbossen slaan koolstof op en verminderen zo de hoeveelheid broeikasgassen in de lucht. Ze verminderen ook het energiegebruik en vertragen overstromingen. Stadsgroen draagt in belangrijke mate bij tot het verminderen van het stedelijke hitte-eiland effect (urban heat island effect, zie hier en hier voor meer info).


SDG 15. Duurzaam landgebruik 
Stadbossen helpen om habitats te creëren en te behouden, ze zijn een biodiversiteitshotspot, verbeteren de bodemkwaliteit en dragen bij tot het herstel van brownfields (dat zijn terreinen die door de aanwezige bodemverontreiniging niet meer gebruikt kunnen worden).

SDG 1. Geen armoede 

Stedelijk groen creëert werkgelegenheid en is een bron van inkomen. Het verlaagt ook de kosten voor stedelijke infrastructuur en versterkt de lokale economie.


SDG 2. Geen honger 
Stadsgroen is een voedselbron (voornamelijk in ontwikkelingslanden), beschermt grond- en oppervlaktewater en heeft een positieve impact op de bodem.
Het initiatief Falling Fruit houdt een interactieve kaart bij van voedsel dat in steden overal ter wereld geoogst kan worden. 

SDG 3. Goede gezondheid
Stadsgroen creëert een goede omgeving voor ontspanning en recreatie. Regelmatig vertoeven in (stads)groen helpt om de mentale gezondheid te verbeteren en gaat welvaartsziekten tegen. Bomen vangen ook polluenten af, en dragen zo bij tot een gezondere atmosfeer. 


SDG 6. 
Schoon water 
Stadsgroen is een efficiënte filter voor drinkwater, vermindert overstromingen en erosie en verlaagt overmatig waterverlies door evapotranspiratie.

Meer weten over de milieubeschermende functie van bossen


SDG 7. Duurzame en betaalbare energie 
Brandhout uit randstedelijke bossen is een belangrijke bron van (hernieuwbare) energie voor heel wat gemeenschappen in ontwikkelingslanden.

BOS+ werkt mee aan innovatieve projecten rond duurzame energie uit lokale houtoogst. Meer weten over het project Hout uit het Dijleland


SDG 8. Werkgelegenheid en economische groei 
Investeren in stedelijk groen draagt bij tot een groene economische groei door een aantrekkelijke omgeving te voorzien voor ondernemen en werken.


Meer informatie

De Food and Agriculture Organisation (FAO) heeft de voordelen van stadsgroen samengebracht in een overzichtelijke infograph, die nu ook in het Nederlands beschikbaar is. Een andere FAO infograph geeft de bijdrage van stadsgroen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen weer (in het Engels). 

De FAO heeft ook een handig boek (158 p.) samengesteld "Guidelines on urban and peri-urban forestry" voor belanghebbenden, beheerders en (politieke) besluitvormers over hoe het urban forestry concept kan worden toegepast. Dit boek werd samengesteld met steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Stadsbomen_FAO_Infograph_e-c0024o.pdf1,6 MBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2017 > april