Groene infrastructuur brengt leven in de stad

stadsbossen.jpgdonderdag 13 april 2017 15:19

De voorbije week ging in Orvieto (Italië) de eindconferentie door van het Europese GreenInUrbs-netwerk, waar onze collega Rik De Vreese als expert aan deelnam. GreenInUrbs staat voor Green Infrastructure in Urban Forests. Groene infrastructuur omvat het netwerk van natuurlijke en semi-natuurlijke elementen (bomen, stadsbossen, bosjes, parken, struiken, speelweides,…) in de bebouwde omgeving.

Groene infrastructuur (GI) heeft verschillende functies:

  1. GI verbindt de bebouwde omgeving met de natuur rond de stad.
  2. GI brengt natuur in de leefomgeving van de mensen, maakt hun leefomgeving aangenamer en heeft een positieve impact op hun levenskwaliteit.
  3. GI ondersteunt de levering van ecosysteemdiensten in de bebouwde omgeving: het zorgt voor zuiverder lucht, gaat overstromingen en klimaatverandering tegen, zorgt voor aangename plaatsen om te recreëren, enzovoort.

Individuele bomen, parkjes, tuinen, houtkanten, en andere elementen van groene infrastructuur in het landbouwgebied en het bebouwde gebied en zorgen voor verbindingen tussen grotere natuurentiteiten. Deze verbindingen zijn van belang voor heel wat planten- en diersoorten.

Een leuk voorbeeldproject vinden we in Vlinderstad Lommel: door het aanleggen van vlindercafés en vlindercreches in tuinen, parkjes en op bedrijventerreinen werd ervoor gezorgd dat vlinders zoals het boomblauwtje gemakkelijker kunnen migreren tussen de natuurgebieden rond de stad. Dat zorgt voor een gezondere populatie, die beter bestand is tegen verstoringen zoals ziektes.

Groene infrastructuur brengt de natuur in de stad, en dat wordt geapprecieerd door de bewoners. Door het bijkomende groen in Lommel kwamen er meer vlinders, en door de communicatie rond het vlinderproject hebben de bewoners ook meer aandacht voor de insecten. Door hun kleuren en hun voorkomen in de nabijheid van mensen, zijn vlinders heel aantrekkelijk om er een verhaal over groene infrastructuur rond op te bouwen. Wanneer mensen vlinders zien, maakt hen dat blij. Maar ook het uitzicht op groen zorgt voor een beter gevoel, en een betere gezondheid.

Dit brengt ons bij de vele ecosysteemdiensten die stedelijk groen kan leveren. Ecosysteemdiensten zijn diensten die natuurelementen leveren aan de mensen. Dat bomen zuurstof leveren, koolstof opslaan en onze lucht zuiveren is algemeen gekend. Maar groen in de stad zorgt er ook voor dat temperatuurextremen worden afgevlakt (stadsbomen zijn natuurlijke airco’s), zorgt voor schaduw, buffert regenwater bij stormen en helpt zo overstromingen tegen te gaan.

Over deze en ander voordelen van groen in de stad informeren we onze BOS+ lezers in de komende weken.

Meer weten:

« Terug

Archief > 2017 > april