Van realisaties in 2016 naar plannen in 2017

Bosreiswoensdag 05 april 2017 14:46

BOS+ is bezig met bos en bomen in al zijn vormen. We willen mensen het bos laten beleven, we werken aan educatie over het belang van bos, we promoten duurzaam en multifunctioneel bosbeheer en planten zelf elk jaar een heleboel boompjes in Vlaanderen en in de tropen, en we willen constructief meewerken aan een toekomstgericht bosbeleid.

Dankzij onze vrijwilligers, donateurs en partners konden we vorig jaar weer heel wat zaken realiseren om trots op te zijn, we zetten er enkele van in de verf:

Realisaties in 2016

In Vlaanderen beboste BOS+ 14 hectare in 2016, in de tropen plantten we 73 hectare aan. Zo konden we bijvoorbeeld met giften voor de geboorte van de kleine Floki in Paltas (Zuid-Ecuador) 0,61 hectare bos aanplanten.

Spelen en leren in het bos en de natuur prikkelt de fantasie, stimuleert de creativiteit en de ondernemingszin. De positieve impact van een groene leeromgeving blijkt extra groot bij kinderen met aandachtstoornissen (zoals ADHD) en autismespectrumstoornissen. Vanuit deze vaststelling vertrekt BOS+, samen met partners uit Slovenië en Engeland om het Green Learning Environments project vorm te geven. We ontwikkelen en testen een toolbox voor leerkrachten en opvoeders. Zodat ook zij maximaal gebruik kunnen maken van de natuur als leeromgeving.

Eén van de populairste theesoorten in de Ecuadoraanse Amazone komt niet van een struik maar van een boom: guayusa. BOS+ ondersteunt het proces dat ervoor zorgt dat lokale boeren er niet alleen meer inkomen uit genereren, maar dat ze ook meer zorg dragen voor hun omgeving. Het project verbetert de levenskwaliteit van 2.500 inheemse families in de Ecuadoraanse Amazone en stimuleert de bescherming en het duurzaam beheer van 200.000 hectare inheems bos.

Plannen voor 2017

De juridische strijd om de redding van het Essersbos is een werk van lange adem. BOS+ stapte samen met andere natuurverenigingen naar de rechtbank om deze onterechte kapvergunning te laten schorsen. Het dossier Essers is een dominosteen: als dit op papier goed beschermde bos verdwijnt, dan is geen enkel stuk natuur in Vlaanderen nog veilig en komt het volledige natuurbeleid op losse schroeven te staan. De mensen willen een ander beleid voor natuur en ruimtelijke ordening. Ruim 1500 burgers dienden een bezwaarschrift in tegen de kapping. Samen met jullie wil BOS+ de strijd opvoeren.

Ook in het Zuiden is er werk aan de winkel. Uit verschillende studies blijkt dat inheemse bevolkingsgroepen zorgen voor een beter behoud en beheer van de tropische gebieden waar ze leven. BOS+ biedt hen ondersteuning, en draagt zo bij tot hun levenskwaliteit én tot de kwaliteit van het bos waarin ze leven. Vanaf 2017 werkt BOS+ trouwens niet alleen in Vlaanderen en Zuid-Amerika (Ecuador, Peru en Bolivia), maar gaan we ook aan de slag in Afrika (Ethiopië, Tanzania en Oeganda).

Kunnen we ook dit jaar op jouw steun rekenen?

Steun ons voor meer en beter bos

« Terug

Archief > 2017 > april