Een beetje achtergrond

FSC bomen.jpgdonderdag 30 maart 2017 12:36

Een project komt zelden uit de lucht gevallen. Waarom willen we bij BOS+ zo graag aan de slag rond duurzaamheid en design? Wat is de aanleiding en de achterliggende motivatie? Wat willen we nu precies bereiken, en voor wie? Een woordje uitleg.

Een project komt zelden uit de lucht gevallen. Waarom willen we bij BOS+ zo graag aan de slag rond duurzaamheid en design? Wat is de aanleiding en de achterliggende motivatie? Wat willen we nu precies bereiken, en voor wie? Een woordje uitleg.

Wat is de opdracht van BOS+? 

Om dit project goed te begrijpen, eerst iets over BOS+. Wij zijn eigenlijk twee organisaties: BOS+ Vlaanderen is een milieuorganisatie in Vlaanderen, BOS+ tropen een ontwikkelingsorganisatie in de tropen (Bol, Per, Ec, binnenkort Oeg, Tanz, Eth) Het is onze gezamenlijke missie om een motor te zijn van acties voor duurzame ontwikkeling, zowel hier als in het zuiden.

BOS+ tropen heeft een actieve  zuidwerking: samen met lokale ngo’s en samen met lokale bevolkingen werken we aan het behoud van bossen, herstel en uitbreiding van bos, duurzaam beheer van bos. Zo willen we ervoor zorgen dat  lokale gemeenschappen op een duurzame manier kunnen gebruik maken van de voordelen van goed functionerende ecosystemen en een gezonde natuurlijke leefomgeving. (Dus geen milieuprojecten, maar projecten over menselijke, duurzame ontwikkeling).

Hoe willen we daar in België rond werken? Dmv ontwikkelingseducatieve projecten zoals Maakbaar. Het doel van die projecten is 1. ervoor zorgen dat duurzaam handelen steeds meer ingang vindt bij burgers en 2. het bijdragen aan een gunstige maatschappelijke context die duurzaam gedrag stimuleert. Zo bouwen we uiteindelijk ook mee aan een gezonde natuurlijke leefomgeving niet enkel in België maar in een mondiaal systeem ook wereldwijd.

Wat is de aanleiding van dit project?

Binnen onze noordwerking (dus educatieve werking) werd ook een eigen visie ontwikkeld over welke methodieken en strategieën we best kunnen inzetten om die veranderingen in mentaliteit bij burgers en in de maatschappelijke context waarin zij  leven te bekomen. Daarbij hechten we veel belang aan creatieve of kunst-educatieve werkvormen. Want we geloven dat we met die projecten niet enkel aan kennisoverdracht doen, maar ook emotie en empathie versterken, mensen raken en doen dromen. In het verleden deden we dit bijvoorbeeld met Laika & Dimitri Verhulst (theater), Marc De Bel (voorleesboek), samenwerking met musea en kunstenaar in de klas.Ook design heeft de kracht om mensen aan te spreken, te verrassen, te doen dromen, en is daarom voor ons een boeiende sector om mee in zee te gaan. Bovendien is het een sector die draait om innovatie en creativiteit, en lijkt daarom perfect geplaatst om een voortrekkersrol in te nemen binnen een transitiebeweging naar een meer duurzame samenleving.

Een tweede speerpunt is voor ons samenwerking over sectoren heen. Door de brug te slaan naar andere sectoren slagen we erin om milieu en ontwikkeling steeds breder onder de aandacht te brengen; nieuwe doelgroepen te bereiken.

Ten derde merkten we vanaf de eerste projectvoorbereidingen dat er zowel binnen de ontwerp-opleidingen als binnen het educatief aanbod van de ngo’s nog ruimte én vraag was naar een project zoals Maakbaar. Die interesse wilden we dankbaar aangrijpen om een gezamenlijk project te starten.

Wat is het gewenste resultaat? 

Maakbaar wil de designsector sensibiliseren en activeren rond sociaal, economisch en ecologisch duurzaam design. Het is een project in 3 fasen, over 3 jaren:

1. een voortraject rond visieontwikkeling over wat duurzaam design – of meer nog; design voor duurzame ontwikkeling – kan betekenen (“Hoe kan design de transitie naar duurzame ontwikkeling stimuleren?”) 

2. twee trajectjaren (academiejaren) waarin er piloot- of ‘ambassadeursprojecten’ worden opgezet rond de uitdagingen. Ze komen als ontwerpopdracht, masterproef, of via lezingen in de curricula van de ontwerprichtingen productontwikkeling, product design en interieurontwerp terecht. Vanuit een call naar professionele ontwerpers, en een matching van de geselecteerde designers met bedrijven, wordt de ontwikkeling van een realiseerbaar eindproduct begeleid. Beide trajecten worden aangevuld met een open lezingenreeks die alle deelnemende ontwerpers en geïnteresseerden samenbrengt, en eindigen in een breed symposium. 

3. De laatste fase (2019) focust op communicatie en publieksbereik. Visie en resultaten worden vertaald naar het grote publiek en beleidsmakers. De resulterende producten uit het project worden gebundeld in een internationaal toerende tentoonstelling; Milaan, Gent, Lima

 

Welke zijn onze doelgroepen? 

Het gaat om een ontwikkelingseducatief project, dus onze uiteindelijke (indirecte) begunstigden zijn gemeenschappen in het zuiden. Toch is ontwikkelingseducatie geen ontwikkelingssamenwerking; het zuiden is niet de directe doelgroep (of doelgroep tot court) waar we doorheen het hele project mee werken, daarvoor moeten we even ‘terugdenken’.

Allereerst zijn er dus de bezoekers van de 3 tentoonstellingen, en van de publieke lezingen in het traject. Zij zijn de burgers bij wie we uiteindelijk een mentaliteits- en gedragsverandering willen stimuleren. Vervolgens de ontwerpers, bedrijven en sectororganisaties. De studenten, docenten en hun scholen. Zij worden in het project rechtstreeks aangesproken en intensief begeleid. Zij kunnen duidelijke en zichtbare acties ondernemen, die niet alleen een eigen impact hebben, maar ook inspireren.  Het project is geslaagd als burgers een sterke boodschap krijgen die hen doet nadenken en aanzet tot meer duurzaam handelen, gebracht vanuit de realisaties en acties van de betrokken ontwerpers.

« Terug