'Maakbaar' uit de startblokken

Maakbaar_ws1adonderdag 30 maart 2017 09:48

Vrijdag 17 maart werd de officiële aftrap gegeven van 'Maakbaar', een project dat op zoek gaat naar de relatie tussen design en duurzame ontwikkeling. Het project is een initiatief van BOS+, OVAM, Flanders DC en het Design museum Gent, en start met een aantal denksessies rond hoe we design kunnen inzetten voor een meer duurzame en meer eerlijke wereld. Voor deze eerste editie stelden we een focusgroep samen van een tiental erg verschillende, maar stuk voor stuk inspirerende profielen uit de sector. 

Onze vraag aan hen? "Stel, je hebt een gemengde en uitzonderlijke getalenteerde groep 'superontwerpers'. Welk duurzaamheidsprobleem of -uitdaging zou jij hen voorleggen? Wat wil jij dat zij onderzoeken, aanpakken en oplossen?" En meteen ook; "Wat verwacht je dan precies van deze 'superontwerpers'? Wat zou de ultieme impact kunnen zijn als dit goed wordt aangepakt?". Om daarbij onze waarden als milieu- en ontwikkelingsorganisatie niet te vergeten, stelden we zelf een minimale visie op. Een vertrekpunt voor 'design voor duurzame ontwikkeling'. 

 • Ecologische, sociale en economische duurzaamheid
 • Genereert een positieve impact (meer dan: verkleint een negatieve impact)
 • In een mondiale context, met aandacht voor directe of indirecte voordelen voor het globale zuiden
 • Met aandacht voor het verbeelden en communiceren van die duurzame inspanningen naar de consument toe

Stof tot nadenken, voer genoeg voor een boeiende brainstorm. Een open vraag ook, die toelaat groot(s) en breed te denken. Enkele voorstellen:

 • Kunnen we duurzaam handelen intrinsiek aantrekkelijk maken? Hoe kan een product daarbij helpen?
 • Hoe communiceren producten over duurzaamheid? Bestaat we duurzaamheid die geen uitleg nodig heeft?
 • Wat als... een gemeenschap collectief eigenaarschap krijgt over natuurlijke hulpbronnen? Wat betekent dit dan voor de ontwerper? Wat betekent de ontwerper dan voor de gemeenschap? 
 • Wanneer wordt imperfectie troef?
 • Als wij hier duurzaamheidsoplossingen bedenken, hoe passen we die dan toe in het zuiden? Kunnen we onze ideeën open en aanpasbaar maken voor wie hen na ons wil adopteren? 
 • Hoe creëer je andere waarden dan 'bezit'? Hoe geraken we van een product naar een dienst?
 • What can we learn from nature? 
 • Hoe kunnen we álle materiaalstromen (reststromen) in de keten houden? Hoe creëren we een gesloten kringloop voor een product, een bedrijf, een stad? 

We eindigden de voormiddag met een hoofd vol ideeën. De volgende stap is het ordenen en groeperen daarvan in thema's. In de tweede denksessie, op 26 april, zullen we die dan verder uitspitten en zoeken we naar meer concrete, werkbare uitdagingen voor studenten en professionele ontwerpers. Wordt vervolgd. 

Met dank aan deelnemers en begeleiders voor hun inspiratie en engagement: Merel Claes, Bernadette De Loose, Ben Hagenaars, Jan Leyssens, Fran Pennynck, Kristel Peters, Sofie Vanblaere, Sep Verboom, Hannes Couvreur en Adriaan Debruyne. 

« Terug