Een rechtenaanpak voor het regenwoud

Lokale gemeenschapmaandag 20 februari 2017

Waarom het veilig stellen van de rechten van gemeenschappen die in en rond het bos leven de juiste manier is om het bos te redden.

Het verlies van regenwouden overal ter wereld wordt al decennia erkend als een ernstig, mondiaal milieuprobleem, zowel door landen die regenwoud op hun grondgebied hebben als door de internationale gemeenschap. Toch verdwijnt er elk jaar nog 13 miljoen hectare tropisch bos. Er is dus een dringende nood aan meer inspanningen, aan de juiste inspanningen. In een rapport toont de Noorse Rainforest Foundation dat een rechtenaanpak de meest doeltreffende manier is om het regenwoud te beschermen, én de beste manier om te vermijden dat bosbescherming leidt tot de schending van mensenrechten.

De politieke wil om op nationaal niveau voor het juiste bosbeleid te kiezen, is noodzakelijk om de vernieling van het regenwoud tegen te gaan. De internationale gemeenschap, vooral de rijke landen, heeft de plicht om deze maatregelen te ondersteunen. Ook zij zullen de voordelen ondervinden wanneer ’s werelds belangrijkste reservoir van biodiversiteit en een globaal belangrijke klimaatregulator beschermd wordt. Maar inspanningen voor bosbescherming zullen nooit duurzaam zijn als ze de rechten en belangen van de mensen die er wonen negeren.

Een rechtenaanpak vertrekt vanuit het gewoonterecht van traditionele gemeenschappen met betrekking tot hun traditionele land, grondstoffen en cultuur. Het is gebaseerd op de erkenning van de sleutelrol die lokale en inheemse gemeenschappen spelen in het beheer van bossen en gericht op het promoten en beschermen van hun mensenrechten.

Meer over:

« Terug