Brief aan Vlaamse Regering over ruimtelijk bedreigde bossen

iStock_000014850151Medium.jpgdonderdag 16 februari 2017

BOS+, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt vragen in een open brief aan de Vlaamse Regering de integrale bescherming van 12.334 hectare waardevolle, maar ruimtelijk bedreigde bossen.

T.a.v.:

Vlaams Minister-President, Dhr. Geert Bourgeois
Vlaams Viceminister-President, Mevr. Liesbeth Homans
Vlaams Viceminister-President, Mevr. Hilde Crevits
Vlaams Viceminister-President, Dhr. Bart Tommelein
Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Mevr. Joke Schauvliege

Betreft: Bescherming 12.334 hectare bos, i.k.v. Plan van Aanpak Ruimtelijk Bedreigde Bossen

Geachte,

Met dit schrijven willen wij u onze grote bezorgdheid aankaarten over de ruimtelijk bedreigde bossen, en aandringen op een spoedige operationalisering van het Plan van Aanpak Zonevreemde Bossen. 

Reeds meer dan 5 jaar geleden, op 11 mei 2011, werd voor het eerst aangekondigd dat er een plan van aanpak voor deze bedreigde bossen klaar was. Uiteindelijk heeft het echter nog heel wat studiewerk en overleg gevergd vooraleer dit plan er ook daadwerkelijk was.

Op basis van deze studies plande de Vlaamse Regering in 2016 een verstrenging voor 12.334 hectare waardevol, bedreigd bos. Deze 12.334 hectare is op een kaart vastgelegd, waarover in juni 2016 een ontwerpbesluit principieel werd goedgekeurd. 

Nu, een half jaar later, is deze kaart nog steeds niet definitief goedgekeurd. Wij zijn dan ook zeer bezorgd over het voortbestaan van deze bossen.

Geachte leden van de Vlaamse Regering, u zal het met ons eens zijn dat Vlaanderen dringend een stap voorwaarts moet zetten op vlak van bosbehoud. Onze bossen zijn schaars; we zijn het dan ook aan onszelf verplicht om zeker die bossen met hoge ecologische waarde een veel betere bescherming te bieden dan vandaag vaak het geval is. De tijd van technische studies is o.i. voorbij – daar is die kaart van 12.334 hectare het zeer goed onderbouwde resultaat van. 

We willen met dit schrijven dan ook aandringen op een spoedige beslissing ter integrale bescherming van deze 12.334 hectare waardevolle, maar bedreigde bossen, zoals nu reeds meer dan een half jaar geleden aangekondigd was.

Uitkijkend naar uw reactie,
Met de meeste hoogachting,

Kris Verheyen                Vera Dua Lieven de Schamphelaere
Voorzitter BOS+ Voorzitter BBL Voorzitter Natuurpunt
Bert De Somviele Danny Jacobs Chris Steenwegen
Directeur BOS+ Directeur BBL Directeur Natuurpunt

                          

« Terug