Actie Essersbos: 50.000 euro op vier dagen tijd

dinsdag 07 februari 2017

De crowdfunding voor de redding van het Essersbos in Genk en Zonhoven heeft op vier dagen tijd 50.000 euro bij elkaar gebracht, van meer dan 1100 burgers. “Dit is een krachtig signaal”, klinkt het bij Natuurpunt, BOS+ en Bond Beter Leefmilieu, de initiatiefnemers van de actie. “Essers is een symbool voor wat er allemaal misloopt. De mensen willen een ander beleid voor natuur en ruimtelijke ordening. Met dit geld kunnen we de strijd opvoeren.”

Vorige week donderdag startten Natuurpunt, BOS+ en Bond Beter Leefmilieu een crowdfunding op om de kapvergunning van Essers te laten vernietigen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat is een procedure die 10.000 euro kost.

Met 50.000 euro op de teller is dat bedrag ruimschoots gehaald. Maar de juridische strijd om de redding van het Essersbos belooft lang te worden. De afgelopen maanden hebben Natuurpunt, BOS+ en Bond Beter Leefmilieu al meer dan 25.000 euro geïnvesteerd in wetenschappelijke studies en juridische kosten. Verwacht wordt dat we op korte termijn nog zeker voor 35.000 euro kosten zullen maken.

Met het bedrag dat we extra hebben opgehaald, zullen we op verschillende fronten de juridische druk opvoeren: de bestemmingswijziging van de grond (GRUP), de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning, de machtiging van ANB aan de gemeenten om openbaar bos te mogen verkopen.

Het enorme succes van deze crowdfunding bevestigt de brede maatschappelijke steun voor de actie. Een eerdere fondsenwerving om de zaak ten gronde te laten beoordelen door de Raad van State leverde 10.000 euro op. De uitspraak in die zaak wordt verwacht in de loop van het jaar. Ook dienden ruim 1500 burgers een bezwaarschrift in tegen de kapping. Verschillende bekende Vlamingen geven hun stem aan de actie: Nic Balthazar, Gert Bettens, Erhan Demirci, Wouter Deprez, Tom Kestens, Stijn Meuris, An Olaerts en Francesca Vanthielen.

Het dossier Essers is een dominosteen. Als het op papier goed beschermde Essersbos verdwijnt, dan is geen enkel stuk natuur in Vlaanderen nog veilig en komt het volledige natuurbeleid op losse schroeven te staan. Bovendien ligt er ruim 1000 hectare onbenutte bedrijventerreinen in de buurt. Er zijn veel alternatieven voor de bouw van een nieuwe hal en de creatie van nieuwe jobs zonder dat daarvoor een stuk waardevol natuurgebied op de schop moet.

Dit is een persbericht van BOS+, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu 

Meer weten:

« Terug