Nutsvoorzieningen kosten soms dubbel zoveel als in Nederland

Nutsvoorzieningenvrijdag 20 januari 2017 13:56

Behalve rioleringen liggen er in Vlaanderen ook nog andere nutsvoorzieningen. Onder ongeveer 60.000 kilometer openbare weg in Vlaanderen ligt naar schatting nog bijna 500.000 kilometer aan kabels en leidingen. Die worden gebruikt voor aardgas, elektriciteit, telecommunicatie en leidingwater. Dat is een duizelingwekkend getal. Omgerekend wil dat zeggen dat onder iedere meter openbare weg zich ongeveer 8 meter aan kabels of leidingen bevindt. Reken daar nog eens de 50.000 kilometer bovengrondse leidingen bij, zodat Vlaanderen 90 meter leiding per inwoner telt.

Wat is daar dan het kostenplaatje van? Op het vlak van prijs lijkt Vlaanderen niet ver achterop te hollen, maar toch is er een verschil tussen landen waar de ruimtelijke ordening een praktisch beleid uittekende. De lintbebouwing zorgt voor nogal wat problemen: nutsvoorzieningen moeten veel langere wegen afleggen, er moeten meer kilometers kabel gebruikt worden en water, aardgas en dergelijke zijn altijd langer onderweg. Daardoor wordt het ook wat moeilijker om die leidingen aan te leggen. Er moet namelijk vooraf meer nagedacht worden over welk materiaal er wordt gebruikt. Veelal worden dikkere buizen gebruikt. Hoe langer een netwerk is, hoe groter de kans op problemen en dat kost allemaal een stuk meer.

Waterkosten

Op vlak van water is er iets vreemd aan de hand. Op het eerste zicht zou je denken dat we goed bezig zijn. Vlaanderen is namelijk goedkoper dan alle buurlanden als het op water aankomt, maar daar moet een grote kanttekening bij gemaakt worden. In Vlaanderen dekt die prijs van het water niet alle kosten. Moest dat wel zo zijn, dan lag die prijs beduidend hoger dan alle buurlanden. Bij afgelegen huizen (lees: lintbebouwing) moet de eigenaar ook zelf de aansluiting bekostigen.
Dus als je over 100 meter weg amper vijf huizen hebt, zal dat ongeveer dubbel zo duur zijn als in bijvoorbeeld een dichtere graad, in stadcentra.

Duurdere leidingen

Voor elektriciteit ligt de prijs fors hoger dan alle buurlanden. Daarvoor lijkt niet enkel de lintbebouwing een reden te zijn, de monopolypositie van GDF Suez speelt ook een rol. Het bedrijf gaf het logische wel al toe. In de linten kan je niet anders dan meer, dikkere en ook duurdere leidingen leggen.

Internetvoorziening

Voor telefonie vreet de gsm stilaan aan de noodzaak om nog een vaste telefoonverbinding te voorzien, waardoor die meestal niet meer wordt aangelegd. Een vergelijking wordt hier in toenemende mate zinloos. Dan blijft nog internet over, wat in toenemende mate steeds belangrijker wordt. Er wordt geen enkel huis gebouwd of vernieuwd zonder internetaansluiting. Op dat vlak is er dan ook effectief een aantoonbaar verschil. Een internetabonnement dat in februari 2010 bij Telenet in België €99 kostte, kwam in Nederland op €50 uit. Een verdubbeling dus. Stefan Coenjaerts, woordvoerder van Telenet zei er hetvolgende over:

“De Vlaamse lintbebouwing zorgt er uiteraard voor dat internet en telefonie veel meer kosten. Maar dat geldt ook voor andere nutsvoorzieningen. Wij hebben een prijs die dubbel zo hoog ligt dan in het buitenland. De mismeesterde Vlaamse ruimtelijke ordening is daarvan de grote schuldige. Bij lintbebouwing moeten we veel meer kabels leggen, want de afstand is veel groter, voor veel minder gezinnen. Op dezelfde 100 meter kabel in een stadscentrum kunnen we 3 tot soms 4 keer zoveel gezinnen aansluiten. Inzake infrastructuur moeten we gewoonweg heel grote investeringen doen door die lintbebouwing. We rekenen gelijkaardige tarieven aan voor alle klanten, ongeacht de infrastructuurkosten. Stel dat we een opdeling zouden maken tussen klanten in het lint of in het centrum, dan betalen die in het lint al gauw 3 tot 4 keer zoveel.”

Conclusie

Lintbebouwing kost Vlaanderen en zijn burgers ieder jaar pakken geld. Oplossingen zijn niet meteen voorhanden, het is een enorme last die we moeten meedragen vanuit het verleden.

Dit dossier is een samenwerking tussen studenten journalistiek van de Arteveldehogeschool en BOS+. Redactie: Annelore Vandervoort, Bavo Delbaere, Cheyenne Curé, Jeroen Desmecht, Michiel Martin, Senne Verhaeghe, Stef Debeuf, Vincent Cardon, Willem De Maeseneer
Projectwebsite van de studenten

Meer weten:

« Terug