Toekomstboom 2016 voor scriptie over koolstofopslag in de bodem

toekomstboom 2016.jpgdinsdag 03 januari 2017 14:17

De Toekomstboom 2016, de prijs voor beste studentenscriptie binnen het vakgebied bosecologie en bosbeheer, is voor 2016 toegekend aan Ellen Desie voor haar MSc thesis gemaakt aan de Universiteit Leuven. De prijs omvat een geldbedrag van 1000 euro, en een trofee gemaakt door Theo Jurrius.

De Toekomstboom wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste studentenscriptie in het vakgebied van bosecologie en bosbeheer uit Nederland en Vlaanderen. De prijs is een initiatief van de Stichting Toekomstboom, wier missie het bevorderen is van bosbeheer op wetenschappelijke grondslag. De uitgeschreven prijs is gericht op studentenscripties op bachelor‐of masterniveau, waarvan de resultaten vertaald kunnen worden in een nieuwe toepassing voor het bosbeheer in de Lage Landen. Het prijzengeld is beschikbaar gesteld door de Stichting Toekomstboom, samen met de Nederlandse Koninklijke Bosbouwvereniging, de Stichting Probos en BOS+.

De jury, bestaande uit professionals uit onderzoek en praktijk, heeft drie genomineerde scripties beoordeeld, waarbij zowel de relevantie van het onderwerp, de uitvoering van het onderzoek, als de toepasbaarheid in de praktijk, een rol hebben gespeeld bij de beoordeling. 

Corinne Deffontaine (Universiteit Leuven) onderzocht in haar scriptie “Tree diversity can enhance biomass productivity in a young experimental forest” hoe de diversiteit aan boomsoorten van invloed is op de productiviteit van bos. In dit goed opgezette en sterk uitgewerkte onderzoek raakt zij een zeer relevant thema dat bosbeheerders zeker zal interesseren: het creëren van mengingen is gemeengoed geworden in de bossen van de Lage Landen. In haar scriptie concludeert zij dat mengingen van soorten een hogere productiviteit hebben dan monoculturen, vooral als gevolg van complementariteit wat wil zeggen dat soorten met verschillende eigenschappen elkaar in mengingen aan kunnen vullen, waardoor totale benutting van de groeiplaats toeneemt. Dit opent zeker perspectieven voor biodiversiteit als motor van productiviteit.

Sam Tessens (Universiteit Gent) gaat in zijn scriptie “Temporele veranderingen in de floristische samenstelling van houtkanten en bossen in Turnhout” de uitdaging aan om een oude dataset van plantensoorten in houtkanten en bossen opnieuw te inventariseren - met alle praktische en inhoudelijke problemen van dien. De resultaten verduidelijken de drivers van achteruitgang en ontwikkeling van houtkanten, en tonen enkele verrassende verschillen ten opzichte van de ontwikkeling in bossen. Sam geeft enkele fijne tips om houtkanten een goed haalbare bescherming te bieden opdat zij hun belangrijke rol kunnen blijven spelen in het landschap, vooral met betrekking tot het behoud van biodiversiteit, klimaatadaptatie en schermfunctie.

De Toekomstboom 2016 is echter toegekend aan Ellen Desie (Universiteit Leuven) voor haar scriptie “As above, so below? Influence of overstory-induced acidification on the soil carbon sequestration dynamics in the Gaume forest”, waarin zij de effecten bestudeert van bosomvorming op de koolstofvastlegging in de bodem. Hoewel specifiek onderzocht voor de omvorming van loofhout naar fijnspar in het meest zuidelijke puntje van België, is het hier geïntroduceerde concept van alternatieve stabiele toestanden in de bosbodem ook breder inzetbaar naar andere omvormingen. Dit werk relativeert de mogelijkheden voor koolstofvastlegging in snelgroeiende naaldbossen als mitigerende maatregel voor toenemende CO2 uitstoot. De jury looft de sterke logica in het werk van Ellen Desie. Wetenschappelijk relevante vragen worden getoetst aan de stand van de huidige wetenschappelijke kennis en er wordt haarscherp aangegeven met welke onderzoeksmethodes en analyses deze vragen kunnen worden beantwoord. Door deze uitzonderlijk sterke educatieve aanpak consequent vol te houden in haar eindwerk neemt ze de lezer mee doorheen de ganse opbouw van de studie tot de wetenschappelijke conclusies.

Voor meer informatie en het volledige juryrapport kunt u contact opnemen met Jan den Ouden (jan.denouden@wur.nl) of Kris Verheyen (kris.verheyen@ugent.be).

« Terug