Ecuadors Standing Rock? #sospuebloshuar

shuar1.jpgdonderdag 22 december 2016 13:54

In Ecuador maakt onze collega Debbie zich samen met de rest van de milieu- en inheemse beweging opnieuw zorgen over de recente politieke ontwikkelingen. Naast een heuse militaire machtsontplooiing in het Zuiden waar de inheemse Shuar bevolking zich verzet tegen een Chinees mijnproject, wordt de activistische organisatie Acción Ecológica, die dit verzet steunde en al jarenlang de impact van ontginningsprojecten aanklaagt, bedreigd met een sluiting.
#SOSPuebloShuar #SOSAcciónEcológica

Tanks en helikopters worden ingezet tegen de inheemse Shuar gemeenschap terwijl ze het grondgebied van hun voorouders verdedigen tegen mega-mijnbouw.

De Shuar gemeenschap van Nankints in de zuidelijke Amazoneregio van Ecuador werd in augustus 2016 verdreven om plaats te maken voor een Chinees mega-mijnbouw project voor koper. Het mijnbedrijf heeft met een gerechterlijk bevel deze inheemse gebieden geclaimd, zonder op voorhand de betrokken gemeenschappen die er al honderden jaren wonen, te consulteren of tot een akkoord te komen. Het land dat werd toegewezen aan het project is meer dan 41.000 hectare groot en de verplichte ontruiming van ander Shuar gemeenschappen wordt verwacht.

Sinds de ontruiming in augustus wordt het district San Juan Bosco gemilitariseerd om protest te onderdrukken. In nvember hebben verschillende Shuar geprobeerd om het inheemse territorium Nankints terug te claimen bij de San Juan Bosco overheid. Confrontaties met politie en militairen die het mijnbouwkamp bewaken braken uit, met meerdere gewonden tot gevolg. De Confederatie van Inheemse Nationaliteiten van Ecuador (CONAIE) en de Confederatie van Inheemse Nationaliteiten van de Ecuadoraanse Amazone (CONFENIAE) hebben opgeroepen tt dialoog met de regering om verdere confrontaties te vermijden, maar er werd geen akkoord bereikt. 

Op woensdag 14 december was er opnieuw een confrontatie in het mijnbouwkamp, één politieagent liet daarbij het leven, anderen raakten gewond. Na deze gebeurtenissen riep de Ecuadoraanse regering de noodtoestand uit in de Morona Santiago, en ontneemt de burgers daarmee onder meer van het recht op vrij verkeer, vrijheid van vereniging, vrijheid van vergadering en de onschendbaarheid van de woning. De overheid heeft ook meer dan 700 elitesoldaten en politieagenten, militaire tanks, vrachtwagens en helikopters nar San Juan Bosc gestuurd om de militaire aanwezigheid ter plaatse te versterken. Getuigen zeggen dat geweeschoten van het leger ervoor gezorgd hebben dat vrouwen en kinderen hun toevlucht zoeken in de bergen. Militair personeel en politie patrouilleren op straat in gewapende voertuigen. De gemeenschap is in een staat van terreur. 

De voorzitter van CONAIE, Jorge Herrera, zegt in een statement: “We vrezen dat de richting die [de Ecuadoraanse president] genomen heeft zal leiden tot een bloedbad van Ecuadoranen, het is de absolute prioriteit van CONAIE om dit te vermijden. We vragen met aandrang dat de Kerk en internationale organisaties tussenbeide komen en bemiddelen om een dialoog op te starten die het bestaande conflict niet verdiept en verergert.”

Dr Carlos Perez, voorzitter van de Andes Coördinator van Inheemse Organisaties (CAOI) heeft een verklaring gegeven waarin hij zegt: "solidariteit met de familie van onze broeder, de gevallen politieagent, en met de gewonden, die ook onze broeders zijn, wetende dat geen enkel extractief project, hoe winstgevend ook, noch enig bloedvergieten een rechtvaardiging is voor geweld. We eisen een nauwkeurig juridisch onderzoek rond de gewelddaden om de verantwoordelijken voor deze criminele daden te vinden”.

Dr Perez ging verder met een onderzoek te eisen naar de onopgeloste moorden op Bosco Bisuma, Fredy Taisha en José Tendenza, leiders van de anti-mijnbouw verzetsbeweging in Ecuador, respectievelijk gedood in 2009, 2013 en 2014.

Protesten in solidariteit met de Shuar werden gemobiliseerd in steden in heel het land.

Op 20 december was er een nieuwe verontrustende wending in dit dossier toen de organisatie Acción ecológica een brief in de bus kreeg om te melden dat het proces tot hun sluiting was opgestart omdat ze betrokken zouden zijn bij het geweld in Nankints en de doelstellingen van hun organisatie niet zouden respecteren. Het is niet de eerste keer dat de Ecuadoraanse overheid organisaties die kritisch zijn over hun milieubeleid en het niet respecteren van de rechten van de inheemse bevolking de mond probeert te snoeren. Drie jaar gelden moest Pachamama zjn deuren sluiten en in 2009 werd ook al eens gedreigd met de sluiting van Acción Ecológica. Momenteel wordt de civiele maatschappij - nationaal en internationaal - gemobiliseerd om de mogelijke sluiting aan te klagen want tot op heden is er geen bewijs voor de beschuldigingen. Aangezien ook 11.11.11 Acción Ecológica steunt wordt gewerkt aan een reactie, met steun van de andere Belgische NGO's actief in Ecuador. Als je ook jouw stem wil laten horen tegen dit onrecht kan je bijvoorbeeld via deze campagne van Amazon Watch een brief sturen aan de Ecuadoraanse overheid.

Een zeer degelijk artikel dat vooral focust op het verdere verloop kan je hier lezen (wel in het Engels)

BOS+ is geen directe betrokkene in dit hele dossier maar de problematiek is ook tastbaar in onze andere projecten (bijvoorbeeld olie-ontginning in Yasuní). En de trend van criminalisering van de milieu- en inheemse beweging is uiteraard een zorg voor ieder van ons.

Bron: Intercontinental Cry

« Terug