Eandis en BOS+ planten 25 hectare bos

eandis1.jpgwoensdag 14 december 2016 14:30

Met het ‘Ecobossen’-project financiert Eandis de aanplanting van bossen in een twintigtal gemeenten in haar werkgebied. De komende vijf jaar mikken we op de aanplanting van in totaal 25 hectare of 50 voetbalvelden bos.

De eerste bomen van het 'Ecobossen'-project werden in maart 2016 geplant in Bornem. Medewerkers van Eandis gaven er op een dag tijd 2000 boompjes een nieuwe thuis. In totaal zal er twee hectare bos bijkomen in de gemeente. Ondertussen werden de eerste metingen uitgevoerd door UGent om de toekomstige CO2-opslag te kunnen meten.

Vorige week was de tweede gemeente aan de buurt. We plantten een menging van zomereik en haagbeuk en een bosrand met rode kornoelje, goed voor 0,75 hectare in Oosterzele. Volgend voorjaar wordt de oppervlakte klimaatbossen van Eandis aangevuld met een bijkomende 2,5 hectare in Duffel.

Het Ecobossen-project biedt met de opname van tonnen CO2 een win-win. Enerzijds ondersteunt Eandis haar partnergemeenten in hun engagement om hun CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen. Dat engagement gingen de betrokken gemeenten aan toen ze het zogenaamde Burgemeestersconvenant ondertekenden. Daarnaast past het Ecobossen-project binnen de doelstelling van Eandis om ook zelf haar CO2-uitstoot per medewerker tegen 2020 te laten dalen met 20%, ten opzichte van 2008. Momenteel is die uitstoot al met 13% gedaald. 

CEO Walter Van den Bossche: “Onze ambitie is om de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid te helpen behalen. Dat doen we door alle betrokkenen in het klimaatverhaal expertise, advies en concrete oplossingen op het vlak van energie te bieden, als Vlaams energiekenniscentrum.”

De aan te planten oppervlakte wordt bepaald door de milieu-inspanningen van de Eandis-medewerkers. Eandis engageerde zich om de mobiliteitsinspanningen en de CO2-besparing van het personeel om te zetten in bosaanplant. In 2020 willen we in totaal 25 hectare geplant hebben.

« Terug