Groenere steden bouwen: negen voordelen van stadsbomen

zaterdag 03 december 2016 17:00

Waarom bomen in de stad belangrijk zijn.

Voor de eerste keer in de geschiedenis leeft meer dan 50 procent van de wereldbevolking in steden. Tegen 2050 zal dit verder stijgen tot 66 procent. De verandering van rurale naar stedelijke gebieden, vooral in Afrika en Azië, wordt veroorzaakt door armoede en socio-economische factoren.

De snelle uitbreiding van steden vindt grotendeels plaats zonder een strategie voor landgebruiksplanning en de menselijke druk die er het gevolg van is, heeft schadelijke gevolgen voor bossen, landschappen en groene gebieden in en rond steden. De milieuimpact van verstedelijking wordt vaak nog versterkt door klimaatverandering en bestaat onder meer uit toegenomen vervuiling, een verminderde beschikbaarheid van voedsel en hulpbronnen, toegenomen armoede en meer frequente extreme klimaatevents. 

Stadsbomen kunnen helpen om de negatieve impact en de sociale gevolgen van verstedelijking op te vangen, en daarmee steden ook veerkrachtiger maken om deze veranderingen de baas te kunnen. Hier zijn negen manieren hoe stadsbomen en -bossen bijdragen aan het verduurzamen van steden op sociaal-economisch en ecologisch vlak:

  1. Bomen kunnen bijdragen tot de stijging van lokale voedselzekerheid, door voedsel als fruit, noten en bladeren te leveren voor menselijke consumptie en veevoor. Hun hout kan dan weer gebruikt worden om te koken en te verwarmen.
  2. Bomen spelen een belangrijke rol in het verhogen van de stedelijke biodiversiteit, door planten en dieren een leefomgeving, voedsel en bescherming te bieden. 
  3. Een volwassen boom kan 150 kg CO2 per jaar absorberen. Als gevolg daarvan spelen bomen een belangrijke rol in het beperken van de effecten van klimaatverandering. Vooral in steden met hoge vervuiling kunnen bomen de luchtkwaliteit verbeteren, zodat de steden een gezondere plaats worden om te leven. 
  4. Door bomen strategisch te plaatsen in steden kan de lucht 2 tot 8 graden koeler worden. Daardoor wordt het zogenaamde stedelijke "hitte-eiland"-effect verminderd en kunnen stedelijke gemeenschappen zich makkelijker aanpassen aan de effecten van klimaatverandering. 
  5. Grote bomen zijn uitstekende filters voor stedelijke verontreinigende stoffen en fijnstof. Ze absorberen vervuilende gassen (zoals koolstofmonoxide, stikstofoxide, ozon en zwaveloxide) en filteren fijne deeltjes zoals stof, vuil of rook uit de lucht door ze op hun bladeren en bast te vangen.
  6. Onderzoek toont aan dat leven in de nabijheid van groene stedelijke gebieden en er toegang tot hebben, de fysieke en mentale gezondheid verbetert, bijvoorbeeld door een hoge bloeddruk te verlagen en stress te verminderen. Dat zorgt er dan weer voor dat het welzijn van stedelijke gemeenschappen verbetert.
  7. Volwassen bomen reguleren de waterstroom en spelen een sleutrol in het verminderen van het risico op natuurrampen en het voorkomen van overstromingen. Een eik kan bijvoorbeeld meer dan 190.000 liter water per jaar absorberen.
  8. Bomen helpen ook om de CO2-uitstoot te verminderen door energie te bewaren. Bijvoorbeeld, door bomen op de juiste plaats te zetten rond gebouwen kan de nood aan airconditioning met 30 procent dalen, en in de winter de stookkosten met 20-50 procent verminderen.
  9. Het plannen van urbane landschappen met bomen kan de waarde van eigendommen tot 20 procent doen stijgen, toerisme en bedrijven aantrekken.

Een stad met een goed geplande en goed beheerde groene infrastructuur wordt veerkrachtiger, duurzamer en gelijker wat betreft voedsel(zekerheid), armoedebestrijding, verbetering van levensonderhoud, mitigatie en adaptatie aan klimaatverandering, risicoreductie van rampen en behoud van ecosystemen. Tijdens hun leven voorzien bomen een hele reeks voordelen die twee tot drie keer zo veel waard zijn als de investering om hen te planten en te verzorgen.

Vandaag bomen planten is daarom essentieel voor toekomstige generaties.

Bron: FAO

« Terug