COP22 | Gender en onderwijs in het klimaatbeleid

cop22.jpgdinsdag 15 november 2016 15:37

14 november was genderdag en onderwijsdag op de Klimaatconferentie in Marrakech. Collega Hilke is in Marrakech en bericht over de meest inspirerende debatten die er gevoerd worden.

's Middags was er een debat over het belang van gendergelijkheid in klimaatbeleid. Prominente vrouwelijke leidersfiguren van nationale en internationale organisaties pleiten ervoor dat de genderdimensie nog veel pertinenter moet geïntegreerd worden in het klimaatbeleid, zeker in de uitvoering ervan. Intussen is telkens opnieuw bewezen dat gender telt. Ze drukken erop dat het kader van de Sustainable Development Goals concrete handvaten biedt, omdat ze rechten en ontwikkelingsdoelen samen brengen. De oproep is om vrouwen te laten spreken, veel eerder dan over hen te spreken. Een warme oproep die BOS+ ter harte neemt in haar interventies in noord en zuid.

Later op de middag werd er gepraat over 'klimaatverandering van school naar huis: kinderen leren om familiaal gedrag te veranderen'. Een thema dat bijzonder relevant is voor BOS+ in de educatieve projecten die we opzetten (bvb. Olie op het vuur). Foundation for Environmental Education, actief in heel wat landen in noord en zuid, nam het woord. De stichting meent uit overvloedig bewijsmateriaal te kunnen besluiten dat kinderen veel meenemen naar huis van wat ze op school opsteken. Ze pleiten voor een multiple approach omdat de impact des te groter is op gedrag als men prikkels op meerdere momenten en in meerdere contexten krijgt. FEE pleit ervoor om meer middelen en tijd binnen het schoolcurriculum te investeren in Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO). Tijdens de meeting getuigden ook twee jongeren over hun persoonlijke ervaring als milieureporter. Zij botsen vaak op weerstand vanwege vrienden en familie, maar blijven geloven dat zij het verschil kunnen maken. “If I can do it, so can you.” Te beginnen met kleine gedragsveranderingen. BOS+ is lid van FEE en zet zich ook in om jongeren te stimuleren om duurzaam te denken en te handelen.

Gender equality in climate policy: translating global mandates into national policiy and action.
Prominente vrouwelijke leidersfiguren van nationale en internationale organisaties pleiten ervoor dat de genderdimensie nog veel pertinenter moet geïntegreerd worden in het klimaatbeleid, zeker in de uitvoering ervan. Er is intussen al zoveel bewijsmateriaal. Ze drukken erop dat het kader van de Sustainable Development Goals concrete handvaten biedt omdat er connecties worden in gelegd tussen rechten en ontwikkelingsdoelen. De oproep is om vrouwen te laten spreken, veel eerder dan over hen te spreken.

« Terug