COP22 | Inheemse gemeenschappen zijn deel van de oplossing voor klimaatverandering

07. Francisco Muñoz Maynas.jpgdinsdag 15 november 2016 14:57

Onze coördinator tropen, Hilke Evenepoel, is in Marrakech op de COP22. Zij bericht over de meest inspirerende debatten die er gevoerd worden.

Inheemse gemeenschappen zijn deel van de oplossing voor klimaatverandering, dat was het besluit van de sessie 'Making Indigenous Peoples Part of the Solution'. "Als de primaire bewaarders van 's werelds resterende tropische bossen, spelen inheemse volkeren en lokale gemeeschappen een cruciale rol in de bescherming van uiterst belangrijke ecosystemen en het behoud van de koolstofvoorraden van bossen in het bijzonder", klonk het.

Edwin Vazquez, voorzitter van COICA (de koepelorganisatie van de inheemse gemeenschappen van het Amazonebekken) zei: “Wij nodigen de beleidsmakers uit om een alliantie met ons te sluiten. Voor ons is het bos meer dan een opslagplaats van koolstof. Wij leven in en van het bos. Wij kennen het bos en al haar functies. Wij hebben de kennis en ervaring om het te beheren. Veel van onze oorspronkelijke territoria zijn aantrekkelijk voor de ontginning van grondstoffen, maar de dieren die er leven kunnen zich alleen niet beschermen, wij nemen het graag samen met hen op. Wij staan erop dat de klimaatfondsen terecht komen bij hen die ze goed besteden. Wij vragen ons aandeel, want wij slagen erin om de aarde koel te houden.”

BOS+ deelt de visie van COICA en ondersteunt inheemse volkeren in het Amazonebekken van Bolivia, Ecuador en Peru opdat ze hun bossen duurzaam kunnen blijven beheren (meer weten over onze projecten of onze werking in het zuiden).

Onderzoek wijst immers uit dat inheemse en lokale gemeenschappen 50% van het land op aarde claimen, maar slecht van 10% wettelijk eigenaar zijn. Ze beheren bovendien minstens 24% van de bovengrondse koolstofopslag, dat komt overeen met 250 keer de hoeveelheid CO2 die in 2015 door de wereldwijde luchtvaart werd uitgestoten. 

« Terug