Heeft jouw gemeente toekomstplannen?

Gemeente voor de Toekomst.jpgwoensdag 09 november 2016 16:48

Samen met je collega's in jouw gemeente sta je voor een stevige taak: jullie meerjaren- en actieplannen tot een goed einde brengen. De uitdagingen zijn niet klein: een kwaliteitsvolle leefomgeving, een groene gemeente, betaalbaar wonen, vlotte mobiliteit... We willen allen graag wonen op een plek waar we ons thuis voelen. Het netwerk rond Bond Beter Leefmilieu wil daar samen met jou aan werken.

Kun je hulp gebruiken om extra stappen voorwaarts te zetten in de realisatie? Zoek je input van best practices? Of heb je nood aan inspiratie? Kom dan naar de ‘Trefdag lokale besturen’ en ontdek wat de 22 lidorganisaties, waaronder BOS+, van Bond Beter Leefmilieu voor jou kunnen betekenen. Je kan die dag 7 diverse workshops volgen rond concrete cases zoals de Mobiele gemeente, Participatieve en Klimaatneutrale gemeente,…

BOS+ organiseert de workshop ‘De Groene Gemeente’ rond groen speelweefsel. In een groene gemeente is er immers aandacht voor milieu- en natuureducatie, natuurbeleving, biodiversiteit, bosbeheer en natuurontwikkeling. We staan kort stil bij wat bos en natuur allemaal voor ons kan betekenen. Zeker voor kinderen is een groene omgeving belangrijk. Kinderen die in het groen spelen blijken in het algemeen gezonder en ontwikkelen een betere motoriek en uithoudingsvermogen. Een belangrijk knelpunt is de veilige toegankelijkheid van deze speelplekken. Dat willen we graag oplossen door het ontwikkelen van een groen en veilig netwerk die al deze plekken verbindt: het speelweefsel!

Schuif gerust ook aan bij ons rondetafelgesprek over ‘Energie uit houtkanten’. Waar we voorbeelden geven van reeds gerealiseerde biomassaprojecten op lokaal niveau en de voordelen van dergelijke initiatieven schetsen.

De ‘Trefdag lokale besturen’ vormt het startpunt om de komende vijf jaar, samen met het netwerk rond Bond Beter Leefmilieu, werk te maken van de Gemeente voor de Toekomst. BOS+ staat je die dag graag bij met een uitgebreide expertise en oplossingen voor jouw complexe uitdagingen!

Meer info en inschrijven kan via: https://www.bondbeterleefmilieu.be/node/12051 

« Terug