Een eerbetoon aan Adilio Fernandez Coz

adilio2.jpgdinsdag 18 oktober 2016 16:19

Vrijdag 14 oktober is Adilio Fernandez Coz gestorven. Adilio groeide op in het centrale woud van Peru en heeft het regenwoud aan sneltempo zien krimpen. Sinds jaar en dag pleit hij voor bosbeheer ten gunste van de lokale gemeenschappen, zo ook voor zijn eigen indianengemeenschap, de Yanesha. Hij is erin geslaagd om de categorie van gemeenschapsreservaten binnen de nationaal beschermde natuurgebieden in Peru te laten erkennen. Het zijn natuurgebieden die de lokale indianengemeenschap(pen) samen met de autoriteiten beheren. Sinds 1988 staat het Yanesha Gemeenschapsreservaat op de kaart, het eerste in zijn soort, een 34.000 ha natuurgebied dat in de oorspronkelijke leefomgeving van de Yanesha indianen ligt. Adilio heeft hier het verschil gemaakt.

Adilio was een unieke en inspirerende figuur. Ook voor BOS+ en onze werking in en rond het Yanesha-reservaat speelde hij een grote rol. Op verschillende niveaus effende hij het pad naar inclusief en participatief bos- en natuurbeheer.  Dat was allesbehalve een gemakkelijke opdracht binnen een nationaal beleid dat strikt natuurbehoud centraal stelt en weinig rekening houdt met de rechten en noden van minderheden.

Adilio was voorzitter van de vereniging van de Yanesha, die verantwoordelijk was voor het co-beheer van het reservaat en de bufferzone. De civiele maatschappij krijgt een zeer grote verantwoordelijkheid, maar geen middelen om deze taak te klaren. BOS+ zet middelen in om de vereniging te versterken zodat ze hun beheerdersrol goed kunnen opnemen en er ook de vruchten kunnen van plukken. Adilio was daarenboven ook voorzitter van de nationale vereniging van beheerders van alle tien Peruaanse gemeenschapsreservaten, goed voor meer dan 2 miljoen hectare bos.

Adilio was een man van woord en daad. Hij slaagde er niet alleen in om de beleidsmakers geleidelijk aan te overtuigen van duurzaam bosbeheer en -gebruik, dankzij zijn enthousiaste en tactvolle aanpak, samen met BOS+ voerde hij daad ook bij het woord en zette hij zich in om goede praktijken te lanceren, te laten inburgeren en dan te repliceren.

Wij moeten nu afscheid nemen van deze fantastische man en geëngageerde leider. In het spoor van Adilio  zullen wij samen met onze bondgenoten, in eerste instantie met onze Peruaanse partnerorganisatie DRIS, zijn en onze missie met hart en ziel verderzetten zodat de lokale gemeenschappen kunnen blijven genieten van de natuurlijke rijkdommen.

« Terug