Passion for Nature - BOS+ ondersteunt conferentie n.a.v. 10 jaar Bosland

aansnijden_taart.jpgzondag 16 oktober 2016 14:52

Vrijdag 14 oktober was de laatste dag van de driedaagse Boslandconferentie. Samen met 120 lokale en internationale deelnemers, blikte Bosland terug op het resultaat van haar tienjarig bestaan. De Europese Commissie huldigde Bosland als uniek initiatief dat navolging verdient in heel Europa. Via een manifest deelde Bosland haar ervaringen en succesfactoren met alle aanwezigen. BOS+ was co-organisator van deze conferentie en initieerde heel wat toekomstige partnerschappen.

Bosland is één van de grootste natuurprojecten in Vlaanderen, met een enorme meerwaarde voor mens en natuur. Dit initiatief heeft de voorbije tien jaren heel wat acties gerealiseerd. De deelnemers van de conferentie ‘Passion For Nature’ waren erg geïnteresseerd in de manier waarop kinderen deel uitmaken van het Boslandinitiatief. Als toekomstige natuurgenieters moeten kinderen een centrale rol spelen in projecten die natuur op lange termijn willen beschermen en de samenleving willen oproepen tot engagement. Een aanpak die ook de Europese Commissie niet ontging. Die gaf aan het Boslandmodel als voorbeeld te zullen gebruiken in haar beleid. Volgens de Europese Commissie is Bosland er dan ook in geslaagd om alle doelstellingen omtrent natuur en samenleving te integreren. Bosland zet mensen daarbij op de eerste plaats.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, zegde haar verdere steun toe aan het partnership voor een volgende planperiode. Op deze manier is de werking van het partnership ook de komende jaren verzekerd. Gedeputeerde voor Leefmilieu, Ludwig Vandenhove, onderstreepte het maatschappelijk belang van de verbindende functie van de Limburgse natuur.

Als kers op de taart overhandigde Bosland de aanwezige beleidsmakers een manifest waarin ze haar verschillende actiepunten samenvat. Die Europese, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke beleidsmakers huldigden het Boslandmanifest als belangrijke bijdrage voor bestaande en toekomstige natuurprojecten in Limburg, Vlaanderen en Europa. 

De conferentie besloot met een krachtige oproep om de lokale bevolking een centrale rol te geven in natuurinitiatieven, niet toevallig iets waar BOS+ heel wat ervaring in heeft.

BOS+ vaardigde ook een Cupido af, die heel wat matches tussen de deelnemers initieerde. We hopen de resultaten van deze partnerschappen op de conferentie n.a.v. 15 jaar Bosland in 2021 te mogen zien.

Meer informatie:

Rik De Vreese (BOS+): rik.devreese@bosplus.be, tel. 09/264 90 54

Dries Gorissen (Agentschap voor Natuur en Bos): tel. 0479/67 94 90

« Terug