Helping Nature to Help Us

Logo_ESConfEU_smal.JPGzaterdag 24 september 2016 20:30

BOS+ was de afgelopen week aanwezig op de Europese Ecosysteemdienstenconferentie in Antwerpen. Hieronder en op onze nieuwe Storify-account geven we een aantal zaken weer die ons bijgebleven zijn tijdens de eerste 2 dagen. Verslag van dag 3, 4 en 5 volgt later.

Het volledige Storify verslag kan je hier vinden, maar hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten.

Prof. Patrick Meire (UA) startte met een interessant statement: "People often don't understand link between problems they experience and loss of underlying ecosystemservices." Dat is interessant voor het werk van BOS+. We werken hard voor meer bomen en meer en betere bossen - in Vlaanderen en het Amazonegebied - omdat we er van overtuigd zijn dat dit de maatschappij ten goede komt, via de ecosysteemdiensten die bomen en bossen leveren. De volgende spreker, Europees Parlementslid Bas Eickhout, zette ons echter terug met de voeten op de grond. Volgens hem zijn er nauwelijks politici echt bezig met ecosysteemdiensten of biodiversiteit, maar wel met klimaat. Hij benadrukte het belang van lobbying en mediawerking voor wetenschappers om hun boodschap bij politici te krijgen, maar dat geldt evenzeer voor ngo's zoals BOS+. De boodschap moet eenvoudig en gefocust zijn. Bas Eickhout benadrukte het belang van het linken van biodiversiteit en ecosysteemdiensten aan klimaatverandering. De politiek heeft de grote impact van klimaatverandering ingezien, en heel concrete doelstellingen naar voor geschoven om dit aan te pakken. Klimaatverandering is op dit moment het leidmotief in het milieubeleid, enkel door biodiversiteit of ecosysteemdiensten daar aan te koppelen kan je beleidsmatig een impact hebben. 

De stelling van Bas Eickhout werd bevestigd door Europees onderzoek naar biodiversiteit en natuur, uitgevoerd door Demos Helsinki. Slechts één derde van de Europeanen weet wat biodiversiteit is, maar 92% van de Europeanen vinden natuur belangrijk. Om effectiever werk te maken van meer natuur en ecosysteemdiensten, stelt het bureau o.a. voor om samen te werken met experts uit andere domeinen en te zoeken naar raakpunten. Dat laatste is gebeurd in het Landduinenproject van de provincie Antwerpen. In de Landduinenregio wordt er - o.a. samen met de bosgroep Zuiderkempen - gewerkt aan het illustreren van het belang van ecosysteemdiensten zoals koolstofopslag, luchtkwaliteit en zuiver water, allemaal zaken die mensen belangrijk vinden. Door het aantonen van het belang van het bos voor deze ecosysteemdiensten, en het aantonen van hoe een aangepast bosbeheer de levering van deze ecosysteemdiensten kan verhogen, werd er een draagvlak gecreëerd voor meer natuur en een aangepast bosbeheer in de regio.

Wim Van Gils van Natuurpunt vertelde hoe ze het concept ecosysteemdiensten in hun werking gebruiken. Hij verwees naar de discussie over het monetariseren van ecosysteemdiensten, d.w.z. het opplakken van een prijskaartje (of maatschappelijke baten) op de diensten die de natuur aan de maatschappij levert in een bepaald gebied. Natuurpunt vindt monetariseren van natuur enkel in bepaalde gevallen nuttig, en communiceert zulke prijskaartjes (of opbrengsten) niet naar het grote publiek, maar introduceert de geldelijke waarde van ecosystemen soms wel in gesprekken met politici. Met het grote publiek wordt de nadruk gelegd op andere waarden, zoals de schoonheid van de natuur, de rol van natuur in het opvangen van overstromingen, of de recratieve mogelijkheden die natuur biedt. Natuurpunt focust de laatste jaren ook meer en meer op het belang van natuur voor de gezondheid.

BOS+ presenteerde de #DokterBos-campagne in de sessie rond de maatschappelijke en gezondheidsvoordelen van natuur. Deze bijdrage werd zeer gesmaakt, ook al was het de afsluitende presentatie voor die dag. De deelnemers spraken hun bewondering uit voor hoe we wetenschappelijke info vertalen naar het grote publiek.

In de andere presentaties in de sessie natuur en gezondheid kwamen de vele positieve aspecten van natuur voor gezondheid natuurlijk ter sprake. De impact is veel groter voor mentale gezondheid dan voor fysieke gezondheid, en natuur speelt een veel belangrijkere rol in voorkomen van ziekten dan in het genezen van ziekten. Hoe de onderliggende mechanismes exact werken weet men nog niet, maar Patrick ten Brink (IEEP) verwees naar natuurgebieden als health hubs. Eeva Furman (SYKE, Finland) verwees dan weer naar de Biodiversity Hypothesis. Volgens deze hypothese zorgt fysiek contact met natuur in de kinderjaren voor een betere resistentie en een beter immuunsysteem. Hierdoor worden mensen die als kind met natuur in contact geweest zijn minder vaak ziek. Een belangrijke onderbouwing van onze inspanningen om kinderen meer in de natuur te krijgen.

« Terug