Genk en Zonhoven verlenen kap- en bouwvergunning Essers ondanks massaal protest; natuurverenigingen vragen provincie Limburg om bulldozers niet toe te laten

moreplantedTRANSLATED.jpgwoensdag 21 september 2016 14:29

GENK, 21 september 2016 - Op 15 juli 2016 dienden 1526 burgers en 7 verenigingen een bezwaarschrift in tegen de omstreden kap van het Essersbos in Genk en Zonhoven. Stad Genk en de gemeente Zonhoven hebben de vergunning nu toch verleend, ondanks het massale protest. Om te vermijden dat het Europees beschermd bos alsnog onder het beton verdwijnt, vragen de natuurverenigingen en het lokale actiecomité Zonhoverheide de schorsing van de vergunning aan bij de provincie Limburg.

Eerder al hadden de natuurverenigingen een klacht ingediend bij de Raad van State tegen de beslissing om de transportreus te laten uitbreiden in Europees beschermd natuurgebied. Maar die uitspraak zal vermoedelijk wat op zich laten wachten. Om te vermijden dat de bulldozers ons ondertussen voor voldongen feiten zetten, zullen we de bouwvergunning die de stad afgeleverd heeft, aanvechten bij de  deputatie van de provincie Limburg.

Het Essersbos is een halszaak om diverse redenen. In theorie is geen enkel bos in Vlaanderen zo goed beschermd als het Essersbos in Genk: het is in eigendom van de overheid, het lag in een  groene bestemming en het draagt het Europese beschermingsstatuut. Om te kunnen ingrijpen in Europees beschermde natuur, zijn er zeer strenge richtlijnen en procedures te volgen, die Vlaanderen hier compleet aan zijn laars lapt.

Het 12 hectare grote terrein kan bovendien niet zomaar elders gecompenseerd worden. Niet enkel omwille van de bomen en heide op het terrein, ook omdat het gebied een natuurlijke kom vormt die water opvangt, zuivert en aanvoert naar het nabijgelegen Natura 2000-gebied, Europees beschermde natuur. Als het bos verdwijnt onder het beton, is die levensader voorgoed verloren.

Tot slot waren er duidelijke afspraken met het bedrijf in het kader van een eerdere uitbreiding: verdere uitbreidingen waren onbespreekbaar, en bovendien zou Essers op net die site die ze nu willen ontbossen, inspanningen moeten leveren om de natuurwaarde te verbeteren. Afspraken die stuk voor stuk met de voeten getreden worden.

Als het Essersbos verdwijnt, dan is geen enkel stuk natuur in Vlaanderen nog veilig en komt het volledige natuurbeleid op losse schroeven te staan. De natuurverenigingen organiseren momenteel een crowdfunding om de juridische procedures te bekostigen. Die leverde al ruim 13.000 euro 

« Terug