Kippen zijn bosdieren

kippen en bomendinsdag 21 juni 2016 09:36

De voorouder van onze gedomesticeerde kippen was een echte bosbewoner en zijn nakomelingen houden nog steeds van de beschutting van bomen. Agroforestry (of de combinatie van bomen en landbouw) is dus logisch voor pluimveebedrijven. Op biologische pluimveebedrijven is er voor iedere kip 4 m² buitenloop beschikbaar. In Vlaanderen hebben we honderdduizenden biokippen waarvoor meer dan 100 hectare van dergelijke buitenlopen nodig zijn. Tot op heden zijn dat vaak kale vlaktes waar de kippen, door hun angst voor open gebied, maar een fractie van gebruiken.

Door een slim ontwerp van de aanplanting en de combinatie van bomen en struiken die zorgen voor beschutting tegen wind, felle zon en neerslag, voelen de kippen er zich veel meer op hun gemak. De term “stresskip” is niet zomaar gekozen, kippen zijn zeer gevoelig voor stress. In Frankrijk, waar men al meer dan twintig jaar kippenbuitenlopen inricht als agroforestry-systemen, stelde men vast dat de kippen zich effectief kiplekker voelen onder bomen en gezonder zijn dan soortgenoten die zich niet onder bomen kunnen verschuilen. Daarnaast vervullen de bomen uiteraard nog tal van functies: biodiversiteit, hout- en/of fruitproductie, integratie van de kippenstal in het landschap…

Op 16 juni organiseerde het Consortium Agroforestry een druk bijgewoonde infoavond en brachten we een bezoek aan één van de eerste met bomen en struiken aangeplante buitenlopen in Vlaanderen. Dankzij de subsidie is de kostprijs voor de aanleg van agroforestry in buitenlopen alvast geen belemmering: met een slimme aanpak kost het een kippenhouder nog geen € 500/hectare (plantsoen, boombeschermingsmateriaal en arbeid) om zijn kippen een minder stresserende omgeving te geven. Perfect voorbeeld van hoe nuttig bomen kunnen zijn op landbouwbedrijven.

Voor meer info: www.agroforestryvlaanderen.be en contacteer sander.vandaele@bosplus.be.

« Terug