Essers krijgt maar niet genoeg van ontbossen

donderdag 18 februari 2016 15:56

Morgen beslist de Vlaamse Regering over de ontbossing in Genk. Ondertussen zet de firma het Antwerpse stadsbestuur onder druk om ook het restant van het Ferrarisbos in Wilrijk te kappen.

  1. Na de nutteloze ontbossing van het eerste deel van het Ferrarisbos in Antwerpen omwille van “een dringende economische ontwikkeling” (nog steeds is er geen steen gelegd op dat perceel, en ligt het er troosteloos en verlaten bij);
  2. Nog tijdens de nu lopende poging door Essers nv om in Genk, op basis van een juridisch erg wankele procedure en in weerwil van eerdere engagementen, meer dan 10 hectare Europees beschermde topnatuur te mogen vernietigen;
  3. Wil dit bedrijf alweer de tanden van zijn kettingzagen in een derde bos zetten, want nu zet Essers nv het stadsbestuur van Antwerpen onder druk om ook het restant van het Ferrarisbos in Wilrijk te mogen ontbossen.

Essers stuurde een brief naar het stadsbestuur om druk uit te oefenen voor een beslissing in hun voordeel (die brief hieronder als bijlage). Daarbij geeft Essers – alweer – een toch wel zeer gekleurde, zeg maar gerust foutieve, lezing van de regelgeving: ze stelt het voor alsof het huidige bos dat daar staat “niet te verenigen is met de actuele bestemming van deze gronden”.

Welnu, beste Essers nv: er is werkelijk geen enkele regelgeving die zegt dat dat bos daar niet mag liggen en blijven liggen. Alleen is het inderdaad zo dat u het wat makkelijker kan vernietigen naargelang het kleur dat het perceel op het gewestplan heeft. Maar weet u, dat geeft u nog niet het onontkoombare recht om dat te mogen doen, noch verplicht het de overheid om uw ontbossingsplannen ook te vergunnen. We weten niet welke juristen u consulteert, maar dit zouden ze toch moeten weten.

We zijn geen dokter, maar misschien moet er in die grote farmaloods in Genk toch eens gezocht worden naar een pil tegen bomenhaat? 

« Terug