COP21 | Gender en het klimaat

inheems3.jpgvrijdag 04 december 2015 11:18

Onze coördinator tropen, Hilke, loopt nog steeds rond in Parijs voor de COP21. Gisteren stond de 'Dag van de lokale gemeenschappen en de inheemse volkeren' op de agenda in het Rio-conventiespaviljoen.

Onze coördinator tropen, Hilke, loopt nog steeds rond in Parijs voor de COP21. Gisteren stond de 'Dag van de lokale gemeenschappen en de inheemse volkeren' op de agenda in het Rio-conventiespaviljoen. Haar verslag:

"BOS+ werkt in de tropen voornamelijk samen met lokale, veelal inheemse gemeenschappen. Binnen de interventies van BOS+ staat mitigatie van en adaptatie aan klimaatverandering centraal. Bossen en bomen zijn immers zeer relevant om klimaatverandering te milderen en spelen een cruciale rol in aanpassing aan klimaatverandering, met andere woorden in duurzame ontwikkeling.

Het is niet verrassend dat ik vandaag een aantal events in dit paviljoen actief heb gevolgd. Omdat gender bijzondere aandacht verdient binnen het thema van duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen in functie van het welzijn van de bevolking, sta ik hier even stil bij het seminarie over gender smart climate policy. Er kwamen sprekers uit grassrootsorganisaties uit verschillende continenten aan het woord: uit Nigeria, Tsjaad, Guatemala en Bolivia. Ik wil graag even stilstaan bij de positieve en leerrijke ervaring die de delegatie van Tacana uit Bolivia deelde.

De raad van het inheemse volk Tacana vanuit de Boliviaanse amazone (Consejo Indígena del pueblo Tacana) heeft recent, in september, de Equator 2015 prijs gewonnen. Dit is een prijs die uitgereikt wordt door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties aan initiatieven die het leefmilieu beschermen én de armoede bestrijden. Deze Boliviaanse inheemse organisatie heeft een ticket voor de COP21 gewonnen en krijgt bovendien een geldprijs van 10.000 $ om hun activiteiten verder aan te moedigen.

Ik onthoud vooral het volgende uit hun getuigenis: "Binnen onze gemeenschappen in het Amazonegebied in Bolivia ervaren vrouwen vaak het eerst en het meest de negatieve effecten van de klimaatverandering. Zij zijn echter ook het meest aangewezen om mee na te denken over oplossingen omwille van hun wijze van levensonderhoud. Daarom werken wij binnen de gemeenschap van de Tacana aan twee mechanismen om de positie van vrouwen te versterken in deze context van globale klimaatopwarming. Enerzijds willen wij ons allen, vrouwen en mannen, blijven inzetten voor de bescherming en het duurzaam gebruik van onze bossen. Wij beheren onze natuur met respect en willen die visie en kennis ook doorgeven aan onze kinderen. Anderzijds willen wij in het bijzonder aan vrouwen kansen geven om toe te treden tot platformen waar debatten over natuurlijke rijkdommen, klimaat en ontwikkeling worden gevoerd en beleidsbeslissingen worden genomen."

Deze aanpak lijkt BOS+ ook aangewezen en trachten we in praktijk te brengen met onze partners in Peru, Ecuador en Bolivia."

« Terug