Eindelijk Beschermd!

woensdag 02 december 2015 11:05

Het Vlaamse bosbeleid kreeg de voorbije weken en maanden veel, héél veel, aandacht van pers en publiek. Cabaretier Wouter Deprez mat zich schijnbaar moeiteloos een opmerkelijke rol van wakkere, milieubewuste en zeer goed geïnformeerde burger aan.

Het Vlaamse bosbeleid kreeg de voorbije weken en maanden veel, héél veel, aandacht van pers en publiek. Cabaretier Wouter Deprez mat zich schijnbaar moeiteloos een opmerkelijke rol van wakkere, milieubewuste en zeer goed geïnformeerde burger aan. 

Hij stelde enkele pijnlijk pertinente vragen over het bos in Vlaanderen. Waarom het bedrijf Essers, ons nog welbekend van zijn nutteloze ontbossing in Wilrijk 2 jaar geleden, opnieuw zomaar mag ontbossen in Europees beschermde natuur? Waarom daarbij niet de correcte, Europees verplichte, procedures gevolgd worden? Waarom de middelen uit het Boscompensatiefonds niet gebruikt worden waarvoor ze dienen? Waarom het nog 70 jaar lijkt te gaan duren vooraleer de beloofde extra bossen er zijn?

De vragen van Wouter misten hun doel niet, de publieke verontwaardiging was groot, de persaandacht voor het bos leefde op. En ook de politiek ging tot actie over: gisteren stemden de Vlaamse meerderheidspartijen in met een ontbossingsverbod op 12.500 hectare van onze meest waardevolle bossen! Een historische beslissing voor de waardevolle maar bedreigde bossen in Vlaanderen. Dossiers waarvoor BOS+ samen met andere natuur- en milieu-organisaties en met lokale actiecomités soms al decennia lang strijd voert, worden op deze manier effectief beschermd. Dank aan allen die hiertoe bijgedragen hebben en de voorbije jaren de problematiek van de zonevreemde bossen mee op de agenda hielpen zetten.

En Wouter, blijf nog maar wat vragen stellen op die onnavolgbare wijze van jou. Ons bosbeleid kan best nóg wel wat duwtjes in de rug gebruiken.

Wie meer wil weten over ons bosbeleid kan terrecht bij dit opinie-artikel

« Terug