Van Essers naar boscompensatie

donderdag 29 oktober 2015 10:14

Half oktober namen we de volgende horde in het Essers-dossier. Ondertussen gaat het over veel meer dan het Essers-dossier.

Half oktober namen we de volgende horde in het Essers-dossier. BOS+, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu schreven een open brief naar de Vlaamse Regering over de 6 heikele punten in het dossier. We concludeerden dat er een aantal inbreuken gepleegd worden op de wettelijke verplichtingen voor de Genkse site en de geplande ontwikkelingen en vroegen de ministers om de correcte procedures en verplichtingen uit het verleden na te leven. Het is afwachten wat de Vlaamse Regering beslist, bij goedkeuring heeft Natuurpunt Limburg alvast laten weten naar de Raad van State te trekken.

Maar ondertussen ging het over veel meer dan het Essers-dossier. Wouter Deprez bond opnieuw de kat de bel aan en stelde fundamentele vragen bij het Vlaamse bosbeleid: Vlaanderen heeft 8,5 miljoen euro voor nieuwe bossen maar gebruikt ze niet. Als een bedrijf een gebied ontbost moet het daarvoor een bijdrage betalen aan het zogenaamde boscompensatiefonds. "Daar zit geld in, maar dat mag blijkbaar niet gebruikt worden", stelt Deprez vast na een persoonlijk onderhoud met minister Schauvliege. Het overschot kan niet meer worden gebruikt zonder de Vlaamse begroting in problemen te brengen, daarom moeten er afspraken gemaakt worden tussen de ministeries van Leefmilieu en Begroting, legt inspecteur-generaal van Financiën Georges Stienlet uit. Conclusie: Vlaanderen staat 1.300 ha bos achter, de boscompensatie schiet zijn doel voorbij en heeft zelfs een averechts effect.

Wouter Deprez begreep nu waar de knoop zat en schreef naar Annemie Turtelboom: "Hoe het kan dat er ettelijke miljoenen euro's geblokkeerd staan op een fonds, terwijl er nog zo'n grote bebossings-achterstand is. Dat er miljoenen euro's wortel staan te schieten op een rekening. Terwijl je er duizenden bomen wortel mee zou kunnen laten schieten." De aflopen 5 jaar stelden parlementairen uit alle partijen zich vragen over deze kwestie. "We kunnen er niet aan (aan dat geld). Die vraag is al herhaaldelijk gesteld aan de Vlaamse Regering en aan de minister van Begroting, ook in de vorige legislatuur. Dat stoot telkens op een njet", zo luidt dan het antwoord van minister Schauvliege. Kunt u even langsgaan bij mevrouw Schauvliege om het geblokkeerde geld vrij te geven?, vraag Deprez vriendelijk aan de minister van Begroting.

Op 21 oktober was Wouter Deprez te gast in De Afspraak, een passage die veel stof deed opwaaien. Minister Schauvliege herhaalt al maanden dat ze verwoede pogingen doet om de reserves in het boscompensatiefonds te deblokkeren (deze zouden vastzitten omwille van EU begrotingsregels); Annemie Turtelboom is formeel en meldt dat er nog nooit een vraag is gekomen van kabinet Schauvliege, en dat, mocht deze vraag komen, het geen enkel probleem zou zijn om dit toe te staan. Een wel erg pijnlijke vaststelling.

Zo dacht Joke Schauvliege er ook over: 'Tien minuten lang zet de bekende komiek een heftige persoonlijke aanval in op een minister van de Vlaams regering. De VRT-journalist heeft de minister niet om een weerwoord gevraagd en stelt geen enkele kritische vraag'. Op haar beurt zet ze een persoonlijke aanval in op presentator Bart Schols en op de VRT. De minister weigert echter beroep te doen op haar wederwoord in De Wereld Vandaag (Radio 1) en in De Afspraak op 23 oktober. Zelfs de minister-president reageert: "Politicus mag kritiek hebben, maar dat mag nooit gepaard gaan met druk op de redactie"

Maar daarmee wordt de inhoudelijke discussie niet gevoerd. Dimitri Verbelen doet een warme oproep aan Joke Schauvliege om ook eens antwoord te geven op de gestelde vragen: 'Voor Deprez is het geen grap. Voor u wel?'. Gelijk heeft hij.

Eergisteren moest de minister zich ook verantwoorden in het Vlaams parlement. "Het resultaat is dat er nu virtuele bossen op een spaarrekening staan. U weegt niet meer in deze Vlaamse regering", haalde Groen-fractieleider Rzoska uit.

Te midden van al deze commotie spreekt ook Essers. Eindelijk. Zijn ze op het verkeerde pad geleid door een overheid die hen voorspiegelde dat uitbreiding op deze site wel mogelijk was? Toch de bedenking dat de natuurorganisaties, waaronder ook BOS+, de voorbije maanden herhaaldelijk Essers gecontacteerd hebben om het bedrijf te wijzen op de inconsistenties in hun dossier. Zoals de harde beloftes uit 2009 om op deze site geen verdere uitbreidingen te realiseren, en de verplichting om de kwaliteit te verbeteren van nét dat bosgebied dat nu ter kapping voorligt. Overheid én bedrijf kozen ervoor om die elementen te negeren. Bij deze nogmaals een uitgestoken hand naar Essers: jobs voor Vlaanderen, met respect voor de EU-natuurwetgeving, het kan volgens BOS+ echt. Er ligt bovendien al heel veel op tafel, alleen moeten de mogelijke alternatieve locaties opnieuw grondig bestudeerd worden, dit keer echt vanuit het (juridisch verplichte) uitgangspunt dat Europees beschermde natuur behouden moet worden.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

In Vlaanderen en ver daarbuiten is de strijd voor meer en beter bos nog steeds niet gestreden. Vandaag heeft BOS+ je gift meer dan ooit nodig. Steun ons via de knop hieronder of doe een overschrijving op BE57 7310 0909 4935 (KREDBEBB)- mededeling: 'meer en beter bos'

 

« Terug