Zorg dat je reis geen sporen nalaat

spopren.jpgmaandag 14 september 2015 09:07

De zomer is voorbij. Zorg ervoor dat je reis - behalve goeie herinneringen - geen sporen nalaat.

De zomer is voorbij. Ging je de afgelopen maanden met het vliegtuig op reis of reed je met de wagen richting zuiden? Zorg ervoor dat je reis - behalve goeie herinneringen - geen sporen nalaat. Via Treecological.be kan je berekenen hoeveel CO2 je reis heeft uitgestoten én hoeveel bomen er geplant moeten worden om die CO2 weer uit de lucht te halen. 

Naast zware industrie en intensieve landbouw, is ons transport een belangrijke oorzaak van koolstofuitstoot. Je zoveel mogelijk duurzaam verplaatsen is dus de boodschap. Maar soms is het onvermijdelijk om de auto of het vliegtuig te nemen. In dat geval kan compensatie een oplossing bieden. Wij berekenen voor jou hoeveel CO2 je hebt uitgestoten.

Bij vliegreizen omvatten onze berekeningen van de uitstoot de volledige verplaatsingsketen: de directe CO2-uitstoot die vrijkomt bij verbranding (Tank to Wheel), de indirecte CO2-uitstoot die vrijkomt bij winning, raffinage, transport en verdeling van de brandstof (Well to Tank) en de indirecte CO2-uitstoot die vrijkomt bij productie en onderhoud van het voertuig en de infrastructuur (vliegveld, wegennet, ...). 
Ook bij het transport per wagen wordt een inschatting gemaakt van de directe uitstoot door de verbranding van de brandstof en de indirecte uitstoot verbonden aan de productie van de brandstof en de wagen zelf. Parameters zoals het rijgedrag, de bandenspanning, het type rit en het gebruik van airconditioning laten toe om de uitstootinschattingen verder te verfijnen.

Op basis van die berekeningen, geeft Treecological.be aan hoeveel bos er aangeplant moet worden om je vervoer te compenseren.

Nieuw aangelegde bossen doen aan fotosynthese en halen bij hun groei CO2 uit de lucht. Afhankelijk van de boomsoorten, de groeiplaats en de klimaatvoorwaarden zal een nieuw bos dat zich natuurlijk kan ontwikkelen gedurende minstens een eeuw tussen de 5 en de 20 ton CO2 per hectare per jaar sequestreren. Een nieuw aangelegd bos dat duurzaam beheerd wordt, zal over een periode van minstens 100 à 150 jaar netto CO2 opslaan.

Zorg er dus voor dat je reis geen sporen achterlaat. Compenseer vandaag nog via Treecological.be.

« Terug