Patiënten met uitzicht op bomen revalideren sneller

banner2.jpgvrijdag 14 augustus 2015 15:05

Alleen al door naar bomen te kijken, word je gezonder. Het is een inzicht dat meer en meer gebruikt wordt bij de bouw van ziekenhuizen, maar het werkt ook preventief voor gezonde mensen.

De ziekenhuisomgeving heeft een belangrijke invloed op het herstel van patiënten. Ontwerpen waar groen prominent aanwezig is, meer bepaald waar patiënten uitkijken op groen, blijken spectaculaire voordelen te hebben. Dat blijkt tenminste uit een Nederlands onderzoek van van den Berg en Winsum-Westra.

Zo kan uitzicht op groen stressverminderend en pijnbestrijdend werken, het kan voor de nodige afleiding zorgen. Groen zorgt voor een hogere pijntolerantie en daardoor is er bij patiënten een minder grote behoefte aan sterke pijnstillers.

Niet alleen de ziekte zelf, ook de ziekenhuisomgeving kan mensen slecht doen voelen. Dat noemt men het "Sick Building Syndrome". Door de aanwezigheid van micro-organismen en schimmels, door een te hoge temperatuur of vochtigheidsgraad, of door de aanwezigheid van chemische dampen kunnen mensen ziek worden door het gebouw zelf, ze worden vermoeid, prikkelbaar, duizelig, enzovoort. Door planten in het gebouw en het uitzicht op groen, verminderen de Sick Building Syndrome klachten.

Maar niet alleen de patiënten hebben baat bij een groene omgeving, het personeel kan zich beter concentreren en daardoor verkleint de kans op medische fouten. Het gebouw krijgt een grotere belevings- en gebruikswaarde voor iedereen die er verblijft, werkt en op bezoek is. "Er zijn sterke aanwijzingen dat contact met groen de gezondheid en het welzijn van patiënten, bezoekers en personeel kan bevorderen", besluiten van den Berg en Winsum-Westra.

Bronnen:

http://www.swiz.nl/AlterraRapport1371.pdf
Aertsens Joris, De Nocker Leo, Lauwers Hugo, Norga Katelijne, Simoens Ilse, Meiresonne Linda, Turkelboom Francis, Broekx Steven. (2012). "Daarom groen! Waarom u wint bij groen in uw stad of gemeente"; Studie uitgevoerd in opdracht van: ANB – Afdeling Natuur en Bos; 144 p.

Video:

Een video van BOS+, FC Bergman en Toneelhuis.
Met dank aan AZ Maria Middelares Gent.

« Terug