Hoe wandelen in de natuur het brein verandert

brein.jpgwoensdag 12 augustus 2015 14:58

Een wandeling in het park kan de geest kalmeren en tegelijkertijd de werking van ons brein veranderen op een manier dat het onze mentale gezondheid verbetert, volgens een recente studie over de lichamelijke effecten van contact met de natuur op het brein.

De meeste mensen leven vandaag in steden en spenderen veel minder tijd buiten in het groen en natuurlijke omgevingen dan mensen een paar generaties geleden deden.

Stadsbewoners hebben ook een hoger risico op angsten, depressies en andere mentale aandoeningen dan mensen die buiten stadscentra wonen, zo toont de studie aan.

Deze ontwikkelingen lijken in zekere mate gelinkt te zijn, althans volgens groeiende onderzoeksbewijzen. Verschillende studies hebben vastgesteld dat stadsbewoners met weinig toegang tot groene ruimte een hogere kans hebben op psychologische problemen dan mensen die in de omgeving van parken wonen en dat stedelingen die natuurlijke omgevingen bezoeken onmiddellijk erna lagere dosissen stresshormoon hebben dan mensen die niet recent buiten zijn geweest.

Maar hoe het komt dat een bezoek aan een park of groene ruimte het humeur verandert, blijft onduidelijk. Verandert ons brein op een bepaalde manier wanneer we natuur ervaren en beïnvloedt dat onze emotionele gezondheid?

Die mogelijkheid intrigeerde Gregory Bratman, een afgestudeerde student van de Emmett Interdisciplinary Program in Environment and Resources van Stanford University, die de psychologische effecten van stedelijk wonen heeft onderzocht. In een eerdere studie die vorige maand gepubliceerd werd, stelden hij en zijn collega’s vast dat vrijwilligers die kortstondig door een weelderig, groen segment van de Stanford campus wandelden, nadien opmerkzamer en vrolijker waren dan vrijwilligers die even lang voorbij druk verkeer liepen.

Maar die studie onderzocht niet de neurologische mechanismen die mogelijk ten gronde liggen aan de effecten van buiten in de natuur zijn.

Dus voor de nieuwe studie, die in juli gepubliceerd werd in Proceedings of the National Academy of Sciences, besloten Bratman en zijn collega’s om nauwkeurig te onderzoeken welk effect een wandeling kan hebben op de menselijke neiging om te piekeren.

Piekeren, door cognitieve wetenschappers ook omschreven als ziekelijk herkauwen, is een mentale status waarmee de meeste mensen wel bekend zijn, waarbij we niet lijken te kunnen stoppen met kauwen op de dingen die fout gaan met onszelf en ons leven. Het is gezond noch zinvol. Het kan een voorloper zijn van een depressie en komt disproportioneel voor bij stedelingen in vergelijking bij mensen die in rurale gebieden wonen, blijkt uit studies.

Misschien is het interessantste voor de doelstellingen van Bratman en zijn collega’s dat dergelijk herkauwen sterk geassocieerd wordt met een gebied in de hersenen dat gekend staat als de subgenuale prefrontale cortex.

Als de onderzoekers de activiteit in dat hersengedeelte voor en na een natuurbezoek zouden kunnen opsporen, realiseerde Bratman zich, dan zouden ze een beter idee hebben over of en hoe sterk de natuur de menselijke geest beïnvloedt.

Bratman en zijn collega’s verzamelden eerst 38 gezonde, volwassen stedelingen en vroegen hen om een vragenlijst in te vullen om hun normale niveau van piekeren vast te stellen.

De onderzoekers checkten ook de hersenactiviteit in de subgenuale prefrontale cortex van elke vrijwilliger, ze gebruikten scans om de bloedtoevoer door de hersenen te traceren. Grotere bloedtoevoer naar bepaalde hersendelen betekent meestal meer activiteit in die gebieden.

Vervolgens deelden de onderzoekers de groep willekeurig in twee: de helft wandelde gedurende 90 minuten in een bladerrijk, kalm, parkachtig gedeelte van de campus, de andere helft naast een luide, hectische autoweg met meerder baanvakken in Palo Alto. De vrijwilligers mochten geen gezelschap hebben of naar muziek luisteren. Ze wandelden elk op hun eigen tempo.

Onmiddellijk na de wandeling keerden de vrijwilligers terug naar het labo en herhaalden zowel de vragenlijst als de hersenscan.

Zoals verwacht was wandelen langs een snelweg niet kalmerend. De bloedtoevoer naar de prefrontale cortex was nog steeds hoog en hun piekerscore bleef dezelfde.

Maar de vrijwilligers die langs de kalme, boomrijke paden hadden gelopen vertoonden kleine, maar betekenisvolle verbeteringen in hun mentale gezondheid, volgens hun scores op de vragenlijst. Ze bleven minder stilstaan bij de negatieve aspecten van hun leven als voor de wandeling.

Ze hadden ook een verminderde bloedtoevoer naar de subgenuale prefrontale cortex. Dat gedeelte van het brein was rustiger.

Deze resultaten “suggereren sterk dat naar buiten gaan in natuurlijke omgevingen” een gemakkelijke en bijna onmiddellijke manier kan zijn om het humeur van stadmensen te verbeteren, zegt Bratman.

Maar natuurlijk blijven veel vragen onbeantwoord, zegt hij, bijvoorbeeld hoeveel tijd in de natuur voldoende of ideaal is voor onze mentale gezondheid, net als welke aspecten van de natuurlijke wereld het meest kalmerend zijn. Is het het groen, de rust, de zonnigheid, leemachtige geuren, alles te samen of nog iets anders dat ons gemoed verbetert? Is het nodig om te wandelen of fysiek actief te zijn buiten om ten volle te profiteren van de psychologische voordelen? Moeten we alleen zijn of kan gezelschap de gemoedsverbeteringen nog versterken?

“Er is een enorme hoop studiewerk dat nog verricht moet worden”, zegt Bratman.

Maar ondertussen, merkt hij op, zijn er weinig nadelen aan slenteren door het nabijgelegen park, en de kans bestaat dat je tenminste voor even je subgenuale prefrontale cortex kan dempen en er de voordelen van ondervindt.

Bron: http://well.blogs.nytimes.com/2015/07/22/how-nature-changes-the-brain/?mwrsm=Facebook&_r=0

« Terug