De VN verrast met een baanbrekend akkoord om ontbossing te vertragen

maandag 22 juni 2015 10:13

Een verrassende doorbraak werd vorige week op de klimaatonderhandelingen in Bonn, Duitsland bereikt. Diplomaten kwamen tot een essentiële overeenkomst om ontwikkelingslanden die ermee instemmen hun bossen te behouden, voortaan te compenseren. Deze afspraak werd positief onthaald door milieugroepen en maatschappelijke organisaties.

Een verrassende doorbraak werd vorige week op de klimaatonderhandelingen in Bonn, Duitsland bereikt. Diplomaten kwamen tot een essentiële overeenkomst om ontwikkelingslanden die ermee instemmen hun bossen te behouden, voortaan te compenseren. Deze afspraak werd positief onthaald door milieugroepen en maatschappelijke organisaties.

Ontbossing heeft een enorm groot effect op klimaatsverandering. Activiteiten zoals slash-and-burn landbouw zorgen voor ongeveer 20 procent van de uitstoot van broeikasgassen, volgens de VN. Bomen spelen uiteraard ook een aanzienlijke rol in het vertragen van de klimaatsverandering, doordat ze CO2 uit de atmosfeer halen.

In het verleden werd ontbossing altijd als een erg vervelend probleem beschouwd door milieudeskundingen. Zo steeg ook de bezorgdheid van climate hawks en natuurbeschermers.
Het akkoord van afgelopen week heeft enkele beduidende kernpunten van het initiatief – genaamd Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, of REDD+ – op punt gesteld. Dankzij dit initiatief hopen onderhandelaars rijk beboste ontwikkelingslanden incentives (financiële stimulansen) te bieden om ontbossing te vertragen en houtkap uiteindelijk te stoppen.

Het akkoord is de uitkomst van twee weken onderhandelen in Bonn en werd op 11 juni volledig afgewerkt. Organisaties die de vooruitgang van de VN inzage de klimaatakkoorden van december 2015 volgen, onthalen het bosakkoord met gemengde kritieken. Toch is het akkoord een succes. Bosonderzoekers en actiegroepen hadden deze week nog geen akkoord verwacht, maar onderhandelaars zeiden dat ze het bosprogramma uitgestippeld wilden hebben voor over te gaan naar controversiëlere geschillen die opgelost moeten worden voor de onderhandelingen in Parijs in December.

Het programma van REDD+ had al jaren vertraging opgelopen aangezien onderhandelaars enkele pittige kwesties probeerden af te handelen, inclusief hoe omgaan met de inheemse bevolkingsgroepen, hoe verzekeren dat zij het recht op hun eigendom behouden, het bosprogramma verstaan en hun broodwinning niet verliezen. Enkele organisaties uitten toch hun scepticisme over het akkoord, of het in praktijk de lokale gemeenschappen beschermt.
"Er is geen aanpak voor deelname [van de lokale bevolking], voor ons is het dus een groot risico," waarschuwde Reuters via Sebastián Cárdenas Medina van het Ecuadoriaans Centrum voor Plannen en Sociale Wetenschappen.

Een aantal financiële werkpunten moeten later dit jaar uitgewerkt worden. Het budget voor de financiële stimulansen voor de landen die hun bos behouden komt ofwel uit de privésector ofwel uit organisaties zoals de Wereldbank of het worstelende Green Climate Fund van de VN Advocaten zeggen van dichtbij te zullen waken zodat deze finale punten behoorlijk opgeklaard worden.

Hoe dan ook is het akkoord bemoedigend voor wie de V.N. vooruitgang wil zien boeken inzage klimaatsverandering. "REDD+ toonde opnieuw dat compromissen maken mogelijk is binnen de VN en REDD+ klaar is om een pijler van klimaatmitigatie en -financiering te worden op de onderhandelingen in Parijs", aldus Gus Silva-Chávez, expert in klimaatbeleid bij het onderzoeksteam Forest Trends.

REDD+ was 10 jaar in opbouw. Een uitgebreider klimaatakkoord was meer dan dubbel zo lang in opbouw. Misschien wordt dat akkoord dit jaar eindelijk ook realiteit.

Dit artikel werd vertaald naar het Nederlands op basis van dit artikel op de website Grist.org, dankzij vrijwilligster Elise.

Ook voor enkele van de door BOS+ ondersteunde projecten in Zuid-Amerika biedt dit hoop naar toekomstige financiering van bosbehoud.

« Terug