De 10 Bosgeboden van de Vlaamse senioren

10bosgeboden_1.jpgdonderdag 28 mei 2015 15:07

Op vrijdag 22 mei 2015 maakten BOS+ en FedOS hun 10 bosgeboden bekend bij Minister-President Bourgeois. De bosgeboden zijn 10 topprioriteiten voor de Vlaamse senioren met betrekking tot bos en ontwikkeling.

Op vrijdag 22 mei 2015 maakten BOS+ en FedOS hun 10 bosgeboden bekend bij Minister-President Bourgeois. De bosgeboden zijn 10 topprioriteiten voor de Vlaamse senioren met betrekking tot bos en ontwikkeling. De Minister-President, de kinderen van het vierde leerjaar van het Boodschapinstituut in Schaarbeek en enkele senioren waren aanwezig.

De afgelopen twee jaar debatteerden bijna 500 Vlaamse senioren en experten over de rol van bos in het dagelijks leven, bij ons en in het Zuiden. Dit participatief proces resulteerde in de 10 Bosgeboden die vorige vrijdag, op de nternationale dag van de biodiversiteit, plechtig werden voorgesteld aan Vlaams Minister-President Geert Bourgeois op het Martelaarsplein in Brussel. Op die manier willen BOS+, partner FedOS en de senioren onze beleidsmakers ervan overtuigen dat er inspanningen moeten geleverd worden om de bossen wereldwijd beter te beschermen. De kinderen brachten versieringen mee bij elk gebod. In ruil daarvoor kregen ze allemaal een handtekening van de Minister-President. Bourgeois reageert dat de geboden stroken met het beleid dat Vlaanderen wil voeren.

De 10 bosgeboden zijn:

1. Gij zult stadsrandbossen aanleggen.
...zo krijgt elke Vlaming voldoende toegankelijk groen op wandelafstand.
2. Gij zult het bos in het Zuiden helpen beschermen voor de mensen die er leven.
...1,6 miljard mensen leeft in het bos of is er direct afhankelijk van.
3. Gij zult lokaal én duurzaam geproduceerd voedsel en seizoensgroenten promoten.
...ook bij ons geproduceerd voedsel heeft soms een zeer grote impact op het bos, hier of elders in de wereld.
4. Gij zult bij import van voeding rekening houden met de ecologische voetafdruk.
...voedsel dat van elders komt, mag niet ten koste gaan van mens, klimaat, biodiversiteit.
5. Gij zult bomen inzetten in de strijd tegen luchtvervuiling.
...bomen zijn een goedkope én landschapsverfraaiende "techniek" om fijn stof uit de lucht te halen.
6. Gij zult het bos als bron van geneesmiddelen duurzaam valoriseren.
...het leeuwendeel van onze moderne medicijnen en cosmetica komt uit het bos en de natuur. We moeten die apotheek van vandaag én morgen absoluut vrijwaren.
7. Gij zult het bos in Vlaanderen beschermen en uitbreiden.
...bossen spelen door de vele ecosysteemdiensten die ze vervullen, een cruciale rol in het multifunctionele landschap dat het drukbevolkte Vlaanderen per definitie nodig heeft.
8. Gij zult strikte regels afdwingen voor bedrijven die actief zijn in het Zuiden.
...onze economische activiteiten elders in de wereld moeten ook daar leiden tot vooruitgang; niet tot verarming of ontbossing of (bos)degradatie.
9. Gij zult de open ruimte van Vlaanderen vrijwaren.
...miljoenen Vlamingen zoeken het schaarse groen in Vlaanderen vaak op om te ontspannen. Aan ons om ervoor te zorgen dat ook de toekomstige generaties dit nog kunnen doen.
10. Gij zult jongeren in het Zuiden opleiden om plattelandsvlucht te voorkomen. 
...jongeren in het Zuiden zoeken – vaak vergeefs - een beter leven in de stad. Een duurzaam platteland biedt hen een andere, betere toekomst.

« Terug