BOS+ kent Bosereprijs 2015 toe aan de Vlaamse Bosgroepen voor hun cruciale werk voor en in de Vlaamse bossen

bosereprijs.jpgdonderdag 21 mei 2015 14:49

De 19 Vlaamse Bosgroepen ontvangen vandaag de Bosereprijs 2015 uit handen van Prof. Dr. ir. Kris Verheyen, voorzitter van BOS+ en hoogleraar Bosecologie en Bosbeheer aan de Universiteit Gent.

De 19 Vlaamse Bosgroepen ontvangen vandaag de Bosereprijs 2015 uit handen van Prof. Dr. ir. Kris Verheyen, voorzitter van BOS+ en hoogleraar Bosecologie en Bosbeheer aan de Universiteit Gent.

De Bosereprijs (Veronica montana) is niet alleen een bijzonder fraai en kwetsbaar bosplantje dat je in onze oudste en meest waardevolle bosgebieden aantreft, het is ook de prijs waarmee BOS+ personen of organisaties in de bloemetjes zet die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het behoud, het duurzaam beheer en de uitbreiding van het bos in Vlaanderen en wereldwijd.

Professor Kris Verheyen vat de toekenning van de Bosereprijs 2015 aan de Vlaamse Bosgroepen als volgt samen: "Wij hebben voor de Vlaamse Bosgroepen gekozen omwille van hun jarenlange en cruciale inzet bij het beheer van private bossen. Meer dan 70% van de Vlaamse bossen is in privéhanden. Als we in Vlaanderen duurzaam en betaalbaar bosbeheer en dus ook onze bossen overeind willen houden, zijn de Bosgroepen daarbij echt levensnoodzakelijk."

Dat de hoeveelheid bossen in Vlaanderen onder druk staat, is algemeen bekend. De overheid heeft ook het geld niet om al deze private bossen op te kopen en te beheren, laat staan ze uit te breiden. "Op een laagdrempelige, nabije en zeer kostenefficiënte manier adviseren de Bosgroepen de privé-eigenaar bij het vaak complexe bosbeheer dat nodig is om tot echt multifunctionele en gezonde bossen te komen. Bossen die Vlaanderen broodnodig heeft. Voor BOS+ vormt de jarenlange inzet en de prachtige resultaten die de bosgroepen kunnen voorleggen de motivatie om deze prijs aan hen toe te kennen." voegt Bert De Somviele, directeur van BOS+, eraan toe.

Francis De Beir, voorzitter van de Koepel van de Bosgroepen, heeft de prijs namens de Vlaamse Bosgroepen graag in ontvangst genomen. "Het is een ware opsteker deze erkenning te krijgen na jarenlang keihard werken en het vertrouwen te krijgen van de boseigenaars. De Vlaamse Bosgroepen hebben ondertussen heel wat navolging gekregen in Europa als best-practice voorbeeld."

Dat de prijs net op dit moment komt, vinden ze bij de Bosgroepen bijna net zo belangrijk als de toekenning zelf. "In het verleden kregen we levensnoodzakelijke financiële ondersteuning van de Vlaamse Overheid en de provincies. Door de interne staatshervorming is er echter heel wat financiële onzekerheid in onze werking geslopen. Als gevolg hiervan hebben nu reeds een aantal bosgroepen in de provincie Vlaams-Brabant hun personeel moeten ontslaan, waardoor de boseigenaars geen dienstverlening meer kunnen genieten." Kris Verheyen beaamt dit volmondig: "Deze erkenning is tegelijkertijd een dringend pleidooi naar onze beleidsmakers om de toekomst van de Bosgroepen veilig te stellen."

De Beir sluit daarbij aan: "Wij hopen dat deze erkenning aanleiding geeft tot het in stand houden en versterken van de Vlaamse Bosgroepen. Dit is in het belang van het bos in Vlaanderen, en in het kader van de vele ambitieuze doelstellingen die Vlaanderen zich stelt op vlak van bosbehoud, bosuitbreiding en biodiversiteitsherstel."

ACHTERGROND

De Vlaamse Bosgroepen
De 19 Vlaamse Bosgroepen ondersteunen hun ca. 15.000 leden-boseigenaars bij het duurzaam beheer van hun bos. Aangezien meer dan 70 procent van de Vlaamse bossen privaat eigendom is, zijn de Vlaamse Bosgroepen daarmee één van de belangrijkste instrumenten voor het duurzaam beheer van het Vlaamse bosbestand. 55.000 hectare bos in Vlaanderen kan rekenen op de ondersteuning van de Bosgroepen. 2.000 hectare privaat bos werd al opengesteld met de steun van de Bosgroepen. In 2014 plantten de bosgroepen maar liefst 170.000 nieuwe bomen aan en verkochten ze bijna 100.000 m³ hout dat vrijkwam uit duurzaam bosbeheer. Dit leidt tot heel wat tewerkstelling en economische activiteit in zowel het onderzoek, aanplant en onderhoud van bossen als bij de houtverwerkende industrie.

Bosgroepen genereren daarmee een belangrijk hefboomeffect in de bos- en houtsector. Ze verlenen immers de noodzakelijke, bosbouwtechnische en administratieve ondersteuning aan de vele kleine Vlaamse private boseigenaars die daardoor ook zelf meer investeren in hun bos met als uiteindelijke doel meer en beter bos in Vlaanderen.

Meer weten over de Vlaams Bosgroepen? Dat kan via www.bosgroepen.be of via dit filmpje.

BOS+

BOS+ is dé Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld.Pluralistisch, onafhankelijk en multidisciplinair, is BOS+ samen met tal van partners actief in Vlaanderen én in een aantal landen in Zuid-Amerika. De organisatie werkt onder andere aan de aanleg en inrichting van speelbossen en stadsbossen, het toegankelijk maken van bos, de 10-miljoen bomen bosuitbreidingscampagne, herbebossingsprojecten in de tropen, ... BOS+ organiseert wandelingen, infoavonden over bosbeheer en -beleid, ludieke media-acties, en natuurlijk ook de Week van het Bos! Dit gebeurt bij voorkeur samen: samen met overheden, burgers, grote en kleine middenveldorganisaties, scholen, partnerorganisaties uit de milieu- en ngo-sector, de bedrijfswereld, ... De banden met de Vlaamse Bosgroepen zijn dan ook bijzonder nauw, en vanuit de wederzijdse werking versterken beide organisaties elkaar op zeer complementaire wijze.

Meer info op www.bosplus.be.

« Terug