Schauvliege tovert meer dan achtduizend ha bos uit hoge hoed

woensdag 09 oktober 2013 12:52

BOS+ en Bond Beter Leefmilieu plaatsen vraagtekens bij de verrassende aankondiging van Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege, dat er de voorbije twee jaar achtduizend hectare bos in Vlaanderen zou zijn bijgekomen.

BOS+ en Bond Beter Leefmilieu plaatsen vraagtekens bij de verrassende aankondiging van Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege, dat er de voorbije twee jaar achtduizend hectare bos in Vlaanderen zou zijn bijgekomen. Geen enkele actie op het terrein staaft deze toename en ook de Vlaamse begrotingsinspanningen voor natuur en bos van de afgelopen twee jaar wijzen niet in de richting van bosuitbreiding. De milieubeweging heeft haar bedenkingen bij de gebruikte meetmethode en de gehanteerde definitie van het begrip 'bos', en vraagt de minister om het kaartmateriaal en de nieuwe cijfers openbaar te maken.

"Om een vergelijking te maken: minister Schauvliege is er in twee jaar tijd en zonder bijkomende budgetten blijkbaar in geslaagd om minstens tien keer zoveel nieuwe bossen te realiseren als (het veel grotere) Nederland. Deze plotselinge toename zou de grootste kentering betekenen in het bosbeleid van de voorbije decennia," aldus Bert De Somviele, directeur van BOS+. "Uit alle voorgaande analyses bleek echter dat het de voorbije jaren helemaal niet zo goed ging met de bosoppervlakte." De meest succesvolle bebossingsprojecten in Vlaanderen (zowel overheids- als privé-initiatieven) beperken zich tot tien of twintig hectare bosuitbreiding per jaar. Tegelijkertijd vergunt de overheid elk jaar de ontbossing van honderden hectaren.

Het tijdstip van Schauvlieges aankondiging is opvallend. Enkele dagen geleden werd de minister door zowel oppositie als meerderheid in het parlement kritisch aan de tand gevoeld over het uitblijven van een bosbeschermingsplan. Na vier jaar van beloftes en tien jaar van studies, had de minister kort voor de zomervakantie eindelijk toegezegd om in september een reddingsplan voor zonevreemde bossen te presenteren. BOS+ en Bond Beter Leefmilieu blijven dan ook aandringen op een plan dat de toekomst van zonevreemde bossen veilig stelt, temeer omdat heel wat van die bestaande bossen zeer waardevolle, onvervangbare ecologische biotopen zijn. Vooral voor die bossen die vandaag in een rode (woongebied) of paarse (industriezone) bestemming liggen, is de bedreiging erg acuut.

Contactpersonen

Bert De Somviele – Directeur BOS+

Bert.Desomviele@bosplus.be – 0474/274.094 of 09/264.90.49

Erik Grietens – Beleidsmedewerker BBL

Erik.Grietens@bblv.be – 0474/406.394

« Terug