Dorp op Sumatra beschermt milieu door agroforestry

sumatra2.jpgdonderdag 22 januari 2015 12:03

Het bos van het dorp Indudur op Sumatra ligt op een steile heuvel. De topografie beschermt het bos tegen de gangbare bedreigingen. Maar toch wordt het bos bedreigd: door desinteresse van de jonge generatie. Het leven in Indudur is hard, de jongeren emigreren en het dorp vergrijst.

Het bos van het dorp Indudur op Sumatra ligt op een steile heuvel. De topografie beschermt het bos tegen de gangbare bedreigingen. Maar toch wordt het bos bedreigd: door desinteresse van de jonge generatie. Het leven in Indudur is hard, de jongeren emigreren en het dorp vergrijst.

Amril Marlin Malelo, lid van de dorpsraad, zegt: "Omdat het zo moeilijk is om deze barre velden te bewerken, trekken veel mensen weg, ze gaan op zoek naar een beter inkomen om in hun levensonderhoud te voorzien."

Vandaag blijven er nog slechts 215 huishoudens over voor 1400 hectare. De gemeenschap wordt nu omringd door verlaten land. Dit soort braakliggend terrein interesseert Zofrawandi Rangkayo Mudo bijzonder. Zofrwandi heeft er zijn missie van gemaakt de landbouwgeest in de gemeenschap opnieuw aan te wakkeren. Sinds 2007 werkt Zofrawandi met de leiders van de gemeenschapo om de economische capaciteit van het land te verhogen, ze stelden een reeks regels op om deze gebieden te beheren.

"De wetgeving van het dorp zegt onder meer dat elke familie ten minste een halve hectare land moet beplanten met langdurige gewassen zoals rubber, chocolade, noten en harsbomen bij wijze van economische investering", zegt hij. "Ongetrouwde mannen moeten een kwart hectare beplanten. Het planten is gemakkelijk, de planten in leven houden, dat is wel wat anders. We monitoren de gezondheid van de gemeenschapsgronden, en als meer dan 70% van de planten sterven, proberen we de oorzaak te achterhalen. Als het probleem bij de zaailingen ligt, zoeken we een oplossing. Als het probleem luiheid is, houden we een hoorzitting in het dorp."

Wie faalt een gemeenschappelijk perceel bos te onderhouden, krijgt te maken met harde maatregelen. Om te beginnen is er dus de hoorzitting om de beheerder ervan te overtuigen de regels te volgen. Als de situatie niet verbetert, heft het dorp een boete van zoveel als twee zakken cement. Als de beheerder nog steeds niets doet om de situatie te verbeteren, legt het dorp een nog strengere straf op: de persoon uitsluiten van het gemeenschapsbestuur.

Langs de andere kant maken zij die de richtlijnen voor bosbeheer wel volgen kans op een onderscheiding. Elk jaar krijgt een individu die uitblinkt met zijn gronden een assortiment van landbouwwerktuigen cadeau.

Hoewel het systeem van bosbeheer heel doeltreffend is gebleken voor de productiviteit van het bos te behouden, had het dorp tot voor kort geen wettelijke rechten over het land. In 2014 werkte Indudur aan een aanvraag voor de erkenning van "gemeenschapsbos" van 588 ha in het gebied Barangkek Mountain. Dat wil zeggen dat er meer formele erkenning komt van buiten de gemeenschap voor het recht om het bos te beheren.

De provincie West-Sumatra is naar verluid van plan om 500.000 ha bos te erkennen als bos van "gemeenschappen en gewoonterecht". Op dit moment zijn er 108 gemeenschappen in het proces van de autoriteit te verwerven om het land te beheren waar ze al vele jaren van afhankelijk zijn.

Data van Global Forest Watch tonen dat West-Sumatra minder getroffen wordt door negatieve gevolgen van ontwikkeling, zoals dat wel het geval is in de naburige provincies, bijvoorbeeld Riau, waar het land grotendeels is ingenomen door concessies voor hout, palmolie en houtvezel. Toch is een groot deel van het primair woud in West-Sumatra de afgelopen decennia verdwenen.

Bron: Loren Bell and Elviza Diana, Mongabay-Indonesia (January 21, 2015). Sumatran village protects environment through agroforestry.
http://news.mongabay.com/2015/0121-gfrn-bell-elviza-sumatran-village-protects-forest.html

« Terug