Klimaattop: 20 miljoen ha bosherstel tegen 2020

dinsdag 09 december 2014 11:36

Er is een mondiaal plan goedgekeurd om honderden miljoenen bomen te planten en zo meer dan 1 miljard ton CO₂ per jaar op te slaan. Het gaat om herstel van degradeerde gronden met natuurlijke bossen of met boslandbouw.

Nog tot en met 12 december wordt in Lima de jaarlijkse klimaattop van de Verenigde Naties georganiseerd. De verwachtingen zijn alweer hooggespannen, maar voor de bossen is er alvast een bemoedigend akkoord afgesloten.

Er is een mondiaal plan goedgekeurd om honderden miljoenen bomen te planten en zo meer dan 1 miljard ton CO₂ per jaar op te slaan. Het gaat om herstel van degradeerde gronden met natuurlijke bossen of met boslandbouw.

Acht landen in Latijns-Amerika hebben zich ertoe verbonden twee keer de oppervlakte van Groot-Brittannië te herbebossen tegen 2020. Het gaat om Peru, Mexico, Colombia, Guatemala, Ecuador, Chili, Argentinië en Costa Rica. Het gaat om land dat de afgelopen 15 jaar ontbost is en gebruikt voor subsistentielandbouw. De gronden zijn uitgeput door het intensieve gebruik en krijgen nu opnieuw een waardevolle bestemming.

In 2012 werd vastgesteld dat de helft van de emissies in Latijns-Amerika veroorzaakt worden door landbouw en bosverlies, sinds het nieuwe millennium ging er in de regio immers als 36 miljoen hectare bos verloren aan landbouwactiviteiten. De acht landen willen nu 20 miljoen hectare van die oppervlakte herstellen tegen 2020.

Naar verluid zal Brazilië in 2015 aankondigen zelf bijkomend enkele tientallen miljoenen hectaren te herbebossen. Wereldwijd bestaat er een consensus dat herbebossing de beste manier is om emissies te beperken, landbouw te verbeteren en armoede te bestrijden. Verrassend genoeg neemt Afrika de leiding in het herstel van gedegradeerd land: Congo engageerde zich om 8 miljoen hectare te herstellen en Ethiopië maar liefst 22 miljoen (of 22% van het grondgebied!). Ook in het zuiden van Mexico wordt 8,5 miljoen hectare hersteld.

Het nieuwe Latijns-Amerikaanse initiatief is een samenwerking tussen overheden en bedrijven, die laatste hebben al een bijdrage 365 miljoen dollar toegezegd. Err zal samengewerkt worden met lokale gemeenschappen en landeigenaars om agroforestry systemen uit te tekenen. "Dit is nog maar het begin van landherstel in Latijns-Amerika en de Caraïben", zegt Walter Vergara (Climate Global Expert Group).

Draag ook je boompje bij en steun de 10 Miljoen Bomen-campagne.

Bron: The Guardian

« Terug