Wouter Delforterie wint Toekomstboom 2014

toekomstboom2014.jpgvrijdag 21 november 2014 11:05

Dit jaar is de prijs voor beste studentenscriptie in het vakgebied bosecologie en bosbeheer toegekend aan Wouter Delforterie voor zijn MSc thesis aan de Wageningen Universiteit. De prijs omvat een geldbedrag van 1000 euro, en een trofee gemaakt door Theo Jurriës.

Dit jaar is de prijs voor beste studentenscriptie in het vakgebied bosecologie en bosbeheer toegekend aan Wouter Delforterie voor zijn MSc thesis aan de Wageningen Universiteit. De prijs omvat een geldbedrag van 1000 euro, en een trofee gemaakt door Theo Jurriës.

De Toekomstboom wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste studentenscriptie in het vakgebied van bosecologie en bosbeheer uit Nederland en Vlaanderen. De prijs is een initiatief van de Stichting Toekomstboom, wier missie het bevorderen is van bosbeheer op wetenschappelijke grondslag. De uitgeschreven prijs is gericht op studentenscripties op bachelor‐of masterniveau, waarvan de resultaten vertaald kunnen worden in een nieuwe toepassing voor het bosbeheer in de Lage Landen. Het prijzengeld is beschikbaar gesteld door de Stichting Toekomstboom, samen met de Nederlandse Koninklijke Bosbouwvereniging, de Vlaamse vereniging BOS+ en de Stichting Probos.
De jury, bestaande uit professionals uit onderzoek en praktijk, heeft drie genomineerde scripties beoordeeld, waarbij zowel de relevantie van het onderwerp, de uitvoering van het onderzoek, als de toepasbaarheid in de praktijk, een rol hebben gespeeld bij de beoordeling.

Willem Proesmans (Universiteit Gent) bestudeerde in zijn scriptie "Millipede communities in small forest patches in contrasting agricultural landscapes" het effect van toenemende fragmentatie van het bos op ecosysteemkenmerken, toegespitst op het wel en wee van duizendpoten. Een interessant en relevant werk over de rol die kleine en oude bosfragmenten (kunnen) spelen bij het behoud van biodiversiteit en het belang van bosrestanten bij de levering van ecosysteemdiensten in een overwegend agrarisch landschap.
In haar eindwerk "Voorkomen, floristische biodiversiteit en beheermogelijkheden van bomenrijen en houtkanten in de provincie Antwerpen" levert Sanne Van Den Berge (Universiteit Gent) een belangrijke bijdrage aan de kennis over deze natuurlijke elementen in het cultuurlandschap, en helpt daarmee het provinciale natuurbeleid vorm te geven en een actieplan met de juiste prioriteiten op te stellen.
De Toekomstboom 2014 is echter toegekend aan Wouter Delforterie (Wageningen Universiteit) voor zijn scriptie over het "Potentials for Douglas-fir in continuous cover forestry". In dit werk onderzoekt de auteur objectief de effecten van de toepassing van kleinschalige natuurgerichte bosbehandelingstechnieken op de productiemogelijkheden van de Douglas. "'No nonsens' speelt hij daarmee in op een duale realiteit, nl. de investeringen die zijn gedaan in productiegerichte Douglasbestanden enerzijds en de maatschappelijke en wetenschappelijke roep om meer stabiele natuurgerichte bossen anderzijds", aldus de jury.

Uitreiking van de Toekomstboom 2014 aan Wouter Delforterie (r) voor zijn scriptie Potentials for Douglas-fir in continuous cover forestry tijdens de 2de Nationale Bosbouwquiz in Staverden. De overhandigde trofee is gemaakt door Theo Jurriës.

Voor meer informatie en het volledige juryrapport kunt u contact opnemen met Jan den Ouden (jan.denouden@wur.nl) of Kris Verheyen (kris.verheyen@ugent.be).

« Terug