Nieuw project | Ecosportief, sporten doe je spoorloos!

Ecosportief1.jpgdinsdag 01 juli 2014 15:16

We geven het startschot van een nieuw project: Ecosportief, sporten doe je spoorloos!

We geven het startschot van een nieuw project: Ecosportief, sporten doe je spoorloos!

Hiermee gaat de lokale sport in Vlaanderen voor duurzaamheid. Ook sport laat sporen na op het milieu en de omgeving. Denk maar aan het energie- en waterverbruik in sportaccommodaties, emissies door elektriciteit en brandstof, de ecologische voetafdruk van sportevenementen. Of nog, lawaai en lichtoverlast en vervuiling van water, lucht en bodem, o.a. door pesticiden bij terreinbeheer.

Een andere uitdaging is het gebruik van de, zeker in Vlaanderen, beperkte (groene!) ruimte. De trends gaan steeds meer richting multifunctioneel gebruik van accommodaties en zelfs tijdelijke constructies en meer groene ruimtes voor sporten en bewegen in de steden.

In het rapport "De sport van duurzaamheid" (juni 2014) analyseren Ecolife, ISB vzw (Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid) en BOS+ de belangrijke internationale dynamieken en instrumenten voor duurzaamheid in de sport. Verder geeft het rapport zicht op de belangrijkste milieu-impacten door sport en de trends rond sporten en bewegen in Vlaanderen. Dit vormt de basis voor de soorten instrumenten, die in dit project met diverse Vlaamse actoren uit de sport, milieu, natuur en overheid worden uitgewerkt.

In een tweejarig traject (2014-2015) met steun van de Vlaamse overheid ontwikkelen en testen de projectpartners eerst diverse instrumenten, die vervolgens in 2015 in pilootprojecten in Vlaanderen worden toegepast. Lokale sportdiensten, sportclubs, sporters en andere bij sport betrokken actoren kunnen daarmee duurzaamheid in de praktijk brengen en zo bijdragen aan het verminderen van de milieu-impacten. Deze instrumenten richten zich zowel op monitoren, meten en managen, als op sensibilisering en draagvlakcreatie en stakeholderbetrokkenheid. Ook bestaande instrumenten, zoals de Groenevent scan van de OVAM, worden ingezet. De scan wordt aangepast om impacten op natuur mee op te nemen en wordt op sportevents toegepast. Verder wordt de meerwaarde van een calculator voor CO2 compensatie van een evenement onderzocht. Zo wordt 'sporten doe je spoorloos' een evidentie!

Alle relevante informatie en instrumenten van het project Ecosportief komen op de website van ISB.

• Blijf je graag op de hoogte, abonneer je (online) op de nieuwsbrieven van Ecolife, ISB of BOS+

• Wil je meedoen als piloot, neem dan contact op met Lien Van Belle van ISB vzw, lien.vanbelle@isbvzw.be

• Heb je vragen over het project en wens je het rapport te ontvangen, neem dan contact op met Ans Rossy van Ecolife, ans.rossy@ecolife.be

« Terug