Een nieuwe buur: de steenmarter

steenmarter.jpgdinsdag 01 juli 2014 14:52

Een poosje geleden mochten we nieuwe buren verwelkomen in onze kantoren in Gontrode. Een familie steenmarters heeft zijn nest onder het dak gerieflijk ingericht. Ze voelen zich er al helemaal thuis.

Een poosje geleden mochten we nieuwe buren verwelkomen in onze kantoren in Gontrode. Een familie steenmarters heeft zijn nest onder het dak gerieflijk ingericht. Ze voelen zich er al helemaal thuis.

Dankzij een cameraval slaagden onze collega's van ForNaLab (UGent) erin meneer en mevrouw steenmarter in beeld te krijgen.

Begin 20ste eeuw was de steenmarter een zeldzame soort in Vlaanderen. Tot de jaren '90 was de soort teruggetrokken in het oosten van Vlaams-Brabant en zuidelijk Limburg. Maar sindsdien heeft de steenmarter een opmerkelijke opgang gemaakt, vanuit het zuiden van het land is hij opgerukt en komt nu overal in Vlaanderen algemeen voor.

De steenmarter is makkelijk te verwarren met de zeldzame boommarter. Die laatste leeft vooral in het bos, maar duikt af en toe ook op in een menselijke omgeving, waar de steenmarter zijn geliefkoosde plekjes heeft.

Marters zijn bijtgrage diertjes, als ze jouw huis hebben uitgekozen als nest, kunnen ze ook schade toebrengen. De dieren zonder meer doden is echter geen oplossing, al snel zullen soortgenoten de weg naar het nest vinden. Steenmarters hebben immers geurkliertjes aan hun teen- en zoolkussens, met elke stap laten ze een geurspoor achter en die 'geurpaadjes' zorgen er dan weer voor dat een nieuwe marter blindelings zijn weg vindt naar het nest. Gerichte maatregelen nemen, is dus de boodschap.

Heb je zelf ook een steenmarter op bezoek? In het rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) - Populatie-ontwikkeling van de steenmarter Martes foina in Vlaanderen in relatie tot schaderisico's - vind je heel wat nuttige informatie.

« Terug