Straf.Schop.Gebied | Goudzoekers in Amarakaeri

goudzoekers1.jpgdinsdag 24 juni 2014 14:43

Met de middelen van het Vlaams Fonds Tropisch Bos ondersteunt BOS+ een project in Amarakaeri, Peru. Amarakaeri is een reserva comunal, een ancestraal territorium van een inheemse bevolkingsgroep. Het is een gebied van maar liefst 400.000 ha, anders dan bij een nationaal park staat de natuur er ten dienste van de lokale gemeenschappen.

Amarakaeri wordt omringt door een bufferzone van 10 dorpen, van 3 verschillende etnische groepen. Het beheer van het reservaat is in handen van de overheid, die bijgestaan wordt door vertegenwoordigers van de inheemse gemeenschappen. Maar diezelfde overheid legt ook heel wat voorwaarden op: alle ondergrondse rijkdommen behoren de staat toe, en het gebied staat wel ten dienste van de gemeenschappen, maar hout mogen ze niet commercialiseren. De middelen voor het beheer van het gebied zijn heel beperkt, de lokale gemeenschappen moeten zelf instaan voor het genereren ervan.

Deze voorwaarden zorgen voor een moeilijke situatie: gemeenschappen hebben wel landrechten, maar die staan niet altijd garant voor macht, tegelijkertijd is de verleiding om snel rijk te worden met concessies ook voor de gemeenschappen zelf reëel. Amarakaeri wordt dus langs alle kanten bedreigd, zowel door de gemeenschappen zelf als door colones uit andere regio's. In het noorden is illegale houtkap de grootste uitdaging, in het oosten graaft men naar goud en aardolie. De goudzoekers hebben een spoor van vernieling achtergelaten in de bufferzone, ze naderen nu het reserva comunal.

Samen met de lokale ngo DRIS begeleiden en vormen we de lokale overheid en de inheemse vertegenwoordigers. Er is een sterke nood aan capaciteitsversterking om de grote verantwoordelijkheid die het beheer van zo'n enorm gebied met zich meebrengt, te kunnen dragen.

In Amarakaeri komen heel wat complexe processen samen. De landrechten van inheemse gemeenschappen, de etnische verschillen, de ambigue relatie tussen overheid en lokale bevolking, de bedreigingen door de ontginning van grondstoffen, de interne migratiebewegingen ten gevolge van economische opportuniteiten. De komende jaren moeten uitwijzen of het gebied de speeltuin van goudzoekers en concessiehouders wordt, of een positief Amazoneverhaal vanuit de inheemse gemeenschappen. Zullen die laatsten er met hulp van buitenaf in slagen Amarakaeri duurzaam te beheren en REDD+ vanuit hun eigen noden te definiëren?

Wil jij de werking van BOS+ in Peru te ondersteunen? Dat kan door een gift te doen:

IBAN: BE57 7330 1918 7135
BIC: KREDBEBB
Mededeling: 'gift Peru'

Foto 1: © Dries Segers, Peru 2012

« Terug