BOS+ in de kopgroep van Venture Philantropy Fonds

venture1.jpgmaandag 23 juni 2014 14:38

In 2009 lanceerde de Koning Boudewijnstichting het Venture Philanthropy Fonds. De selectieprocedure is streng en intensief, maar BOS+ slaagde erin om in 2013 als één van de 6 laureaten uit een groep van ca. 150 indienende organisaties geselecteerd te worden.

In 2009 lanceerde de Koning Boudewijnstichting het Venture Philanthropy Fonds. Deze vorm van filantropie is afkomstig uit de Angelsaksische landen en heeft niet enkel tot doel financiële middelen naar organisaties toe te leiden, maar ook om er externe knowhow in te brengen. De selectieprocedure is streng en intensief, maar BOS+ slaagde erin om in 2013 als één van de 6 laureaten uit een groep van ca. 150 indienende organisaties geselecteerd te worden.

De steun van het Venture Philanthropy Fonds verheugt ons heel erg; de selectie op zich betekent immers al een mooie erkenning van ons maatschappelijke belang en onze kwaliteitsvolle werking. En bovendien biedt het ons de kans om 3 jaar lang intensief te werken aan de verdere ontwikkeling en capaciteitsopbouw van onze eigen organisatie. In het financieringslandschap van de Vlaamse non-profit is een dergelijke steunmogelijkheid, gericht op de versterking van de eigen organisatie, uniek.

Met ons project "HEFBOMEN voor BOS+: Verbreding en Vernieuwing van de Communicatie- en Fondsenwervingstrategie van BOS+" krijgen we steun van diverse experts en maken we werk van nieuwe strategieën, campagnes en producten ter bevordering van onze fondsenwerving. Soms gebeurt dit grotendeels achter de schermen, maar de komende tijd zal je bv. ook geregeld vernieuwingen aantreffen op onze website die kaderen binnen deze fondsenwervingstrategie. Hou ons dus zeker in de gaten!

Meer informatie over ons project en over Venture Philanthropy vind je ook in het Impact Report 2013 van het Fonds.

En met vragen kan je ook steeds terecht bij Bert.Desomviele@bosplus.be en Sanne.Huysmans@bosplus.be.

« Terug