Revue | Blauwe regenbossen

blauwebossen.jpgwoensdag 05 maart 2014 14:15

Eind 2014 zal Bosrevue 50 van de persen rollen: Tijd om eens terug te kijken! In deze rubriek passeren enkele thema's de revue en grijpen we nog eens terug naar artikels uit vorige edities.

Eind 2014 zal Bosrevue 50 van de persen rollen: Tijd om eens terug te kijken! In deze rubriek passeren enkele thema's de revue en grijpen we nog eens terug naar artikels uit vorige edities.

Van 2008 tot 2012 liep de 1miljoenbomencampagne. Op vier jaar tijd wilden we met alle Vlamingen samen 1 miljoen bomen planten. We haalden de doelstelling en de campagne kreeg een vervolg: vanaf 2013 willen we 10 miljoen bomen planten! Bosuitbreiders kunnen bij BOS+ aankloppen voor sponsoring en af toe stoten we eens op "een specialleke" zoals de vraag of we een bosuitbreiding met blauwe regen wilden sponsoren.

Dit bewijst dat er zoveel meningen over bosuitbreiding bestaan als er bosuitbreiders rondlopen: Inheemse of ook uitheemse bomen? Aanplanting of spontane verbossing (onder begrazing)? Onkruidbestrijding of niet? Intieme menging of groepsgewijze menging? Subsidies of niet? En zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan. In onderstaande Bosrevue-artikels komt het thema bosuitbreiding ruim aan bod.

Al een tweetal jaar wordt de achterflap van de Bosrevue ingevuld door een trouwe adverteerder die als slagzin heeft "The best way to protect the forest is to create it". Dat leek me een mooi slot voor deze blog.

Meer subsidies voor de bebossing van landbouwgronden (Bosrevue 6, 2003)

Aanleg van nieuwe bossen – Waar beginnen en waar eindigen? (Bosrevue 8, 2004)

Spontane verbossing versus bosaanplanting (Bosrevue 18, 2006)

Bosaanplanting of spontane verbossing? Aanbevelingen voor beleid en beheer (Bosrevue 20, 2007)

De do's en don'ts van bosuitbreiding in Vlaanderen (Bosrevue 23, 2008)

Grote grazers sturen bosontwikkeling op voormalige landbouwgronden (Bosrevue 31, 2010)

Themanummer: Ecologische bosuitbreiding op sterk bemeste gronden: van wetenschap naar praktijk (Bosrevue 37, 2011)

Bomenwijzer: voor een duurzame boomsoortenkeuze (Bosrevue 40, 2012)

Herbebossen in de Andes: Op zoek naar koolstofvoorraden in Noord-Ecuador (Bosrevue 45, 2013)

« Terug