Revue | Waaibomenhout?

maandag 03 februari 2014 14:08

Eind 2014 zal Bosrevue 50 van de persen rollen: Tijd om eens terug te kijken! In deze rubriek passeren enkele thema's de revue en grijpen we nog eens terug naar artikels uit vorige edities.

Eind 2014 zal Bosrevue 50 van de persen rollen: Tijd om eens terug te kijken! In deze rubriek passeren enkele thema's de revue en grijpen we nog eens terug naar artikels uit vorige edities.

Op 16 november 2010 organiseerde de koepel van Vlaamse bosgroepen in Brussel een studiedag over de populier. Een hele rist aan wetenschappers en beleidsmakers kwam er spreken. De spreker die echter mijn aandacht het meest wist vast te houden, was – hoe kan het anders – "nen Hollander". Patrick Jansen, directeur van Probos, begon zijn betoog met de populier tot op de grond af te breken. Alle vooroordelen die er bestaan over de populier passeerden de revue: waaibomenhout waar je niets kan mee aanvangen, geen ecologische waarde, saaie boomakkers... Er werden verontruste blikken in de zaal gewisseld, hier en daar klonk gekuch en een verontwaardigde grom.

Na enkele minuten werd duidelijk waar hij met zijn het betoog naartoe wilde, er verscheen een foto van een door Patrick omarmde populier. In het vervolg van zijn presentatie weerlegde hij al deze vooroordelen met goed onderbouwde argumenten doorspekt met mooie plaatjes, poëzie en wetenschappelijk informatie. Er ging een zucht van opluchting door de zaal.

Het verhaal is uiteraard niet zwart-wit. Er zijn wel degelijk enkele problemen met de cultuurpopulier, of vooral met de manier waarop hij -of zij (in het geval van de vrouwelijke klonen)- vroeger werd beheerd. Maar uiteraard mag je het kind niet met het badwater weggooien! Ook in de voorbije bosrevues was de populier een thema dat verschillende keren de revue passeerde. In deze artikels vind je heel wat informatie:

Wat gaat er mis met onze populieren? (Bosrevue 5, 2003)

Ecologisch beheer van populierenbossen (Bosrevue 5, 2003)

Houtkwaliteit en toepassingsmogelijkheden van populier in Vlaanderen (Bosrevue 5, 2003)

Populieren en duurzaam bosbeheer: onverzoenbaar of toch niet? (Bosrevue 7, 2004)

Houtkwaliteit in het Vlaamse bos: Het nu en de toekomst! (Bosrevue 16, 2006)

Evaluatie en impact van de subsidieregeling voor herbebossingen (1991-2003) na eindkappen van populier (Bosrevue 26, 2008)

Canadapopulier verliest steriliteit met de hulp van zwarte populier (Bosrevue 41, 2012)

« Terug