The Hobbit : top 5 der Enten

boombaard.jpgdinsdag 17 december 2013 14:03

De poorten van Middenaarde staan weer open nu The Hobbit op de mensheid is losgelaten. Het ideale moment om stil te staan bij onze favoriete Tolkien-wezens, de Enten.

"Talking trees! What would trees have to talk about except the consistency of squirrel droppings?"

Een citaat van de onvolprezen Gimli uit Lord of the Rings. Want jawel: de poorten van Middenaarde staan weer open nu The Hobbit op de mensheid is losgelaten. Het ideale moment om stil te staan bij onze favoriete Tolkien-wezens, de Enten.

1: Boombaard

Onze onbetwistbare nummer 1. Boombaard was de leider van de Entmoet en voerde zijn leger aan in hun dappere strijd tegen Saruman. Bovendien ziet hij er nog kwiek uit gezien zijn leeftijd. Het oudste wezen van Middenaarde zou naar schatting 20.000 jaar zijn.

2: Beukenbot

Over deze ent is weinig bekend, behalve dan zijn deelname aan de Slag om Isengard. De orks van Saruman staken zijn takken in brand, maar toen de dam brak kon hij zichzelf gelukkig doven. Daarom een welverdiende tweede plaats.

3: Vlugstraal

De laatste ent die geboren werd in Middenaarde, en - misschien daarom - de snelste. Vlugstraal of Bregalad ontfermde zich over de lijsterbes in het Fangorn woud. Als eerste besloot hij ten strijde te trekken tegen Saruman, omdat de orks veel van zijn lijsterbesvrienden gedood hadden.

4: Huidbast

Fladrif of Huidbast is van dezelfde generatie als Boombaard. Hij was getuige van de moord- en plundertochten van Sarumans orks en raakte daarbij zelf gewond. Huidbast trok zich daarop terug in de de bergen bij zijn geliefde berken. Maar voor de Slag om Isengard daalde hij met plezier terug af en werd er gezien terwijl hij met een grote steen dozijnen orks neermaaide.

5: Radagast

Tot slot de vijfde plaats, die gaat niet naar een ent, maar wel naar een tovenaar die je in De Hobbit tegenkomt en die bijzondere inspanningen levert voor de bosbewoners. Radagast de Bruine, neef van Gandalf, is een echte vogelvriend. Onder zijn hoed zit een nestje verborgen waar hij vogels een veilig onderkomen biedt. Dat de uitwerpselen van de beestjes op zijn gezicht terecht komen, neemt hij er graag bij. Don't try this at home!

« Terug