Op zoek naar de 10 bosgeboden van de Vlaamse senioren

woensdag 11 december 2013 13:53

Op 25 november 2013 kwamen een 100-tal senioren samen in het Vlaams Parlement in Brussel voor BOS-VER-HALEN, een evenement dat door BOS+ en FedOS werd georganiseerd in het kader van het educatief project 'Wat diepe wortels vertellen aan jonge knoppen'.

Op 25 november 2013 kwamen een 100-tal senioren samen in het Vlaams Parlement in Brussel voor BOS-VER-HALEN, een evenement dat door BOS+ en FedOS werd georganiseerd in het kader van het educatief project 'Wat diepe wortels vertellen aan jonge knoppen'. De namiddag stond in het teken van bos in het dagelijks leven in Vlaanderen én in het Zuiden. We gingen op zoek naar de 10 bosgeboden van de Vlaamse senioren, 10 Vlaamse en tropische bosbeleidsthema's die zij belangrijk vinden.

BOS-VER-HALEN ging van start met een presentatie van Bert De Somviele (BOS+) over de verschillende functies van bossen in Vlaanderen en in de rest van de wereld, gevolgd door een korte voorstelling van het project. Nadien zaten de senioren meer dan een uur samen in thematische werkgroepen om onder begeleiding van enkele specialisten uit het werkveld de bosgeboden vorm te geven. Kernvragen hierbij waren: welke toekomst zien de senioren voor de bossen in Vlaanderen en in het Zuiden? Wat zijn hun grootste bezorgdheden met betrekking tot bos? En welke concrete beleidsaanbevelingen willen zij in hun 10 bosgeboden opnemen?

Binnen het groepje 'bos en voeding' gingen de discussies over de mogelijkheden van agroforestry (een combinatie van landbouw en bosbouw) in het Zuiden, de beperkingen van ons huidig systeem van grootschalige landbouw, Fair Trade, enzovoort. Kritische vragen werden gesteld: moeten we op ieder moment van het jaar zomergroenten kunnen eten? En hoe zit het met de ecologische voetafdruk van bepaalde producten die geïmporteerd worden?

Het thema 'bos en gezondheid' ligt de Vlaamse senioren nauw aan het hart. Wat is het belang en de rol van natuurgeneeskunde in onze samenleving? Moeten we minder chemische geneesmiddelen gaan gebruiken? Wat kunnen we leren van de visie op geneeskunde uit het Zuiden? En welke rol kunnen bomen spelen bij het terugdringen van luchtvervuiling door fijn stof (oa. uit transport)?

Het thema 'bos en recreatie (en de culturele waarde van bos)' bleek bijzonder populair bij de senioren. Onze generatie senioren is terecht bezorgd over de toekomst van (de kinderen van) hun kleinkinderen. Waar gaan zij nog kunnen ravotten als er steeds minder bos is in Vlaanderen? Mensen leven steeds vaker in steden. Is er wel genoeg aandacht voor stadsgroen in Vlaanderen? En hoe zit het met de culturele waarde van tropische bossen voor de lokale bevolking die er in leeft? Moeten deze volkeren hun levenswijze, grondgebied en taal kunnen behouden?

'Bos is leven' is een thema dat heel wat subthema's omvat zoals de impact van extractieve industrieën op het leefmilieu, (het verlies van) biodiversiteit en het spanningsveld tussen natuur en beschaving. De senioren zijn ervan overtuigd dat er zonder bos geen leven mogelijk is op aarde, ook niet van de mens. Daarom is bescherming van onze bossen nodig en moeten nieuwe bossen een plaats vinden in Vlaanderen. De vraag over de verantwoordelijkheid van bedrijven die actief zijn in het Zuiden voor een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen werd gesteld. Is het streven naar puur economisch gewin onverenigbaar met het duurzaamheidsdenken?

Ten slotte discussieerde een laatste groep senioren over het thema 'bos in het leven (wonen, werken, leven)'. Steeds vaker moet bos plaats maken voor bebouwing. Is dit nog langer houdbaar? Wat vinden de Vlaamse senioren van hout als duurzaam bouwmateriaal? En hoe gaat het er in het Zuiden aan toe? Jongeren trekken er veel vaker naar de stad omdat het platteland te weinig perspectief biedt op een duurzame, leefbare toekomst. Er is onder andere een tekort aan scholing en werk.

Zo kwamen we rond 16u tot de 10 bosgeboden van de Vlaamse senioren. Het was een boeiende namiddag met een grote groep senioren die vanuit alle uithoeken van Vlaanderen waren afgezakt naar Brussel. Het geeft ons hoop dat zo veel mensen bereid zijn om mee kritisch na te denken over de toekomst van onze bossen, hier maar ook elders in de rest van de wereld. Concrete beleidsaanbevelingen werden geformuleerd en daar zal nu verder mee gewerkt worden.

Binnenkort komen we naar buiten met de ultieme keuze, de 10 bosgeboden van de Vlaamse senioren.

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van de Vlaamse overheid.

« Terug