Limburg.net plant nieuw CO2-bos en speelt voortrekkersrol in het transitieplan

plantactie hortelbos 2012maandag 10 december 2012 10:26

Limburg.net plantte de voorbije jaren op 40 hectare al ongeveer 100.000 bomen. En daar stopt het niet bij: op donderdag 6 december 2012 werden de eerste van 15.000 nieuwe bomen in de grond gestoken.

In Doha, gelegen in oliestaat Qatar, waren de wereldleiders samen om afspraken te maken over de klimaatverandering. Limburg.net past het principe think globally, act locally al jarenlang toe. Sinds 1999 plant afvalintercommunale Limburg.net samen met BOS+ en tal van lokale partners nieuwe bossen aan in Limburg. Door deze CO2-bossen aan te leggen, wil zij een deel van haar onvermijdelijke CO2-uitstoot compenseren, en een steentje bijdragen tot het transitieplan Limburg gaat Klimaatneutraal. Limburg.net plantte de voorbije jaren op 40 hectare al ongeveer 100.000 bomen. En daar stopt het niet bij: op donderdag 6 december 2012 werden de eerste van 15.000 nieuwe bomen de grond ingestoken.

Dat dit CO2-verhaal niet bij mooie woorden blijft, maar ook effectief werkt, bewijzen de berekeningen. Een externe doorlichting van de koolstofvoetafdruk stelde dat de 100.000 nieuwe Limburg.net-bomen nu al een kwart van de eigen CO2-uitstoot compenseren. Door de aanplant van een nieuw bos in Houthalen-Helchteren zal dit aandeel nog verhogen. Door de combinatie van een ambitieus uitstootreductieplan met de CO2-bossen als speerpunt van een heel gamma aan CO2-compenserende maatregelen wil Limburg.net op termijn de eigen werking volkomen CO2-neutraal laten functioneren, en ook 20% compenseren van de indirecte uitstoot die de afvalintercommunale met zich mee brengt (bv. het transport door particulieren naar en van het containerpark).

Maar bomen slaan niet alleen CO2 op. Bossen zijn hotspots van biodiversiteit, zijn essentieel voor de productie van drinkbaar water, zijn levensnoodzakelijk voor het functioneren van de natuur en ook voor onze soort: de mens. Door de fotosynthesereactie produceren bomen zuurstof, veel zuurstof. Fotosynthese is dan ook het fundament van de meeste levensvormen op aarde. Het gaat om een ingewikkelde reactie waarbij eenvoudig gezegd het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) uit de lucht wordt gehaald, en vervolgens de C (koolstof) van de O2 (zuurstof) wordt geknipt. Die C wordt samen met H2O (water) als bouwstof voor de boom gebruikt en de O2 wordt teruggegeven aan de buitenlucht, zodat wij ze naar hartenlust kunnen inademen.

Een andere eigenschap van bomen is dat ze ook heel wat van het schadelijke fijn stof, dat onder andere door het verkeer wordt uitgestoten, uit de lucht halen. Voor Vlaanderen, de regio met het dichtste en drukste wegennet van heel West-Europa is dat een zeer actueel verhaal. De onderzoeksresultaten naar deze eigenschap zijn nog zeer uiteenlopend maar nu reeds staat vast dat bossen per hectare enkele tientallen tot honderden kg fijn stof uit de lucht halen. Midden in een bos adem je bovendien slechts een fractie aan fijn stof in van het niveau waaraan je blootgesteld wordt in de stad of het verkeer. Het is dus écht wel goed voor uw gezondheid om af en toe het bos in te trekken, of er zelfs gewoon maar één in je nabijheid te hebben.

Dat het goed vertoeven in bossen is, weten ook de gemeente Houthalen-Helchteren en de Vrije Basisschool Lillo's Klavertje. Zij zegden volmondig ja tegen de aanplant van het nieuwe CO2-bos van Limburg.net en BOS+. Daarom droegen 100 leerlingen donderdag hun boompje bij en hielpen bij de aanplant van het nieuwe CO2-bos. Omdat het in deze tijden van social media en computerspelletjes belangrijk is dat kinderen ook nog echt buitenkomen, werden al de eerste plannen gemaakt om in dit nieuwe bos ook een speelzone in te richten.

         

« Terug