Van Boom tot Evenaar: Klimaatverandering zorgt voor economische verliezen in bossen

beukenbos (Makegem).JPGmaandag 10 december 2012 10:00

De voorspelde temperatuurstijging en veranderende neerslag zullen onze Europese bossen en de verspreiding van boomsoorten drastisch wijzigen in de toekomst.

De voorspelde temperatuurstijging en veranderende neerslag zullen onze Europese bossen en de verspreiding van boomsoorten drastisch wijzigen in de toekomst. Zoveel is zeker. Naast een rist ecologische consequenties, zullen de verschuivingen in boomsoortensamenstelling echter ook ernstige economische gevolgen hebben. Verschillende Europese wetenschappers werkten samen aan een studie en kwamen tot deze vaststellingen. Aan de hand van datasets van meer dan 6000 bossen verspreid over Europa en een wiskundig model konden ze de aan- of afwezigheid van 32 boomsoorten tussen 2070 en 2100 voorspellen. Zo verwacht men bijvoorbeeld dat de fijnspar meer noordelijk zal opschuiven en ongeveer de helft (!) van zijn huidig areaal in Centraal-, West- en Oost-Europa zal verliezen. Tegen het jaar 2100 zou fijnspar enkel nog voorkomen in Scandinavië en hogerop in de Alpen.

Voor eik en beuk voorspelt het model een shift van onze streken richting het noordoosten van Europa en het zuiden van Scandinavië. Maar hoe zullen onze bossen er dan uitzien anno 2100? Volgens de voorspellingen zouden in onze contreien dan meer mediterrane boomsoorten groeien, zoals kurkeik en steeneik. Deze soorten zijn beter opgewassen tegen droogte maar groeien vrij traag. En dat is dus waar het schoentje wringt: de economische waarde van deze mediterrane eikenbossen is veel lager dan van onze huidige, vrij productieve bostypes. Zowel voor boseigenaars als voor de houtverwerkende industrie zullen de opbrengsten aanzienlijk dalen.

De waarde van 1 ha bos in Europa zou in 2100 dan ook gemiddeld 30 % lager liggen in vergelijking met 2010. Wanneer deze waardevermindering doorgerekend wordt naar de 206 miljoen ha bos in Europa, stevenen we af op een potentieel waardeverlies van onze Europese bossen van meer dan 190 miljard € tegen 2100! Begint uw hoofd ook te tollen van zulke bedragen?

Bron: Nature Climate Change, sept 2012

« Terug