Uitreiking Toekomstboom 2012

uitreikingtoekomstboom2012.jpgdonderdag 22 november 2012 12:19

Op vrijdag 9 november 2012 is de eerste Toekomstboom uitgereikt aan Annelies Smeets en Pascal Sauren. Beide studenten werden ex aequo als winnaar uitgeroepen voor hun afstudeerwerken aan respectievelijk de Hogeschool Gent en Wageningen Universiteit. De prijs omvat een geldbedrag van elk 750 euro, en een trofee gemaakt door Theo Jurriës.

Prijs voor beste studentenscriptie in het vakgebied bosecologie en bosbeheer

Op vrijdag 9 november is de eerste Toekomstboom uitgereikt aan Annelies Smeets en Pascal Sauren. Beide studenten werden ex aequo als winnaar uitgeroepen voor hun afstudeerwerken aan respectievelijk de Hogeschool Gent en Wageningen Universiteit. De prijs omvat een geldbedrag van elk 750 euro, en een trofee gemaakt door Theo Jurriës.

De Toekomstboom wordt uitgereikt aan de beste studentenscriptie in het vakgebied van bosecologie en bosbeheer uit Nederland en Vlaanderen. De prijs is een initiatief van de Stichting Toekomstboom, wier missie het bevorderen is van bosbeheer op wetenschappelijke grondslag. De uitgeschreven prijs is gericht op studentenscripties op bachelor‐of masterniveau, waarvan de resultaten vertaald kunnen worden in een nieuwe toepassing voor het bosbeheer in de Lage Landen. Het prijzengeld is beschikbaar gesteld door de Stichting Toekomstboom, samen met de Nederlandse Koninklijke Bosbouwvereniging en de Vlaamse vereniging BOS+. Dit jaar wordt de prijs voor het eerst toegekend.

Nominaties

Er zijn in totaal tien scriptie aangedragen voor de Toekomstboom 2012. Deze waren verdeeld over verschillende universiteiten en hogescholen uit Nederland en Vlaanderen. Van de scripties waren er zes uit de MSc fase, en vier uit de BSc fase. Uit deze tien scripties zijn drie scripties genomineerd, en vervolgens beoordeeld door een jury bestaande uit Hank Bartelink (Unie van Landschappen, NL), Bart Meuleman (Agentschap Natuur en Bos, VL), Ad van Hees (Staatsbosbeheer, NL) en Vincent Kint (Agentschap Natuur en Bos, Universiteit Leuven, VL).

De drie genomineerden waren:

Laura Agneessens - Autotrofe bodemrespiratie in bosecosystemen: hoe belangrijk is intern CO2 transport via sapstroom? Promotor: prof. dr. ir. Kathy Steppe, Universiteit Gent.

Pascal Sauren - Does origin matter? Chances to mitigate drought stress on coastal Douglas-fir in Europe. Promotoren: dr. Britta Eilmann / dr. Ute Sass-Klaassen, Wageningen Universiteit.

Annelies Smeets - Aantasting van het zaad van Amerikaanse vogelkers door de kersenpitkever. Promotoren: dr. ir. Jan Mertens, Hogeschool Gent / prof. dr. ir. Kris Verheyen, Universiteit Gent.

Het juryrapport

De jury was onder de indruk van de hoge kwaliteit van de drie genomineerde scripties. Alle scripties onderscheidden zich door een heldere schrijfstijl waarin soms zeer complexe materie duidelijk werd gepresenteerd en ook voor niet-ingewijden inzichtelijk gemaakt.

In haar scriptie onderzoekt Laura Agneessens het transport van CO2 vanuit de bodem via de sapstroom in de boom. Dit werpt een geheel nieuw licht op de koolstofbalans in een bos. Zij weet deze complexe materie ook voor niet-specialisten op begrijpelijke en compacte wijze uit te leggen. De jury heeft respect voor de kwaliteit van deze jonge onderzoekster. Het onderwerp is echter voor een toepassingsgerichte bosbouwer erg theoretisch en de betekenis voor het vakgebied bosbouw is slechts indirect.

Pascal Sauren heeft oude douglas herkomstproeven van onder het stof gehaald en geanalyseerd vanuit een nieuwe invalshoek door zich af te vragen hoe deze herkomsten verschillen in droogtegevoeligheid. Daarmee is deze studie, evenals de vorige, ingebed in de hedendaagse wereldwijde problematiek van klimaatverandering. Het werk is compact geschreven, prettig leesbaar en degelijk uitgevoerd met een duidelijke vraagstelling, een goede verwerking en prima discussie. Annelies Smeets heeft haar scriptie gewijd aan de kersenpitkever en hoe deze snuitkever de zaden van de Amerikaanse vogelkers aantast. Wat de jury aan deze scriptie charmeert is de duidelijke vraagstelling en de uitgebreide veld- en meetcampagne. Hier heeft iemand de handen uit de mouwen gestoken! De studie is een toonbeeld van wat een masterthesis moet zijn: deel eigen werk, deel gebruik maken van derden die de amplitude van het eigen onderzoek vergroten en tegelijkertijd toch wat garanties biedt voor een breder draagvlak. De in de scriptie opgenomen literatuurstudie naar de kersenpitkever is een juweeltje. Dit soort onderzoek is met name relevant waar overwogen wordt om Amerikaanse vogelkers niet actief te bestrijden maar op stam oud te laten worden.

De winnaar van de Toekomstboom 2012

Naar mening van de jury hebben de drie scripties hun nominatie dubbel en dik verdiend. Door de hoge kwaliteit is het voor de jury zeer moeilijk gebleken om voor een duidelijke eindwinnaar te kiezen. Uiteindelijk heeft het uitgangspunt van de prijs, namelijk de toepassingsmogelijkheden binnen de bosbeheerpraktijk, de doorslag gegeven. Binnen dit kader kwamen de scripties van Pascal Sauren en Annelies Smeets als beste uit de bus. Omdat de jury beide scripties even sterk vond is daarom besloten de Toekomstboom 2012 als gedeelde prijs aan beide scripties toe te kennen.

Informatie over betrokken organisaties:

Stichting Toekomstboom

De Stichting Toekomstboom heeft tot doel het bevorderen van het bosbeheer op wetenschappelijke grondslag. De Stichting Toekomstboom wil dit bereiken door het schrijven en publiceren van leer‐ en handboeken, en het bevorderen van allerlei andere vormen van kennisoverdracht over bosbeheer in al haar facetten.

Stichting Toekomstboom | p.a. Frits Mohren, Mendellaan 14, 6721 BD Bennekom

BOS+

Recent besloten de Vereniging voor Bos in Vlaanderen en Groenhart voortaan onder de naam BOS+ naar buiten te komen. BOS+ vindt dat bossen van cruciaal belang zijn voor iedereen: dieren, planten én mensen. Ze zuiveren onze lucht, zetten ons aan tot bewegen en zijn de ideale plaats om het jachtige leven even te vergeten.

Jammer genoeg is er in Vlaanderen te weinig bos, en verdwijnt er ook wereldwijd nog steeds te veel bos. BOS+ wil in eerste plaats bestaande bossen beschermen en het duurzaam multifunctioneel beheer ervan promoten. Daarnaast willen we nieuwe bossen aanleggen. Want die hebben we dringend nodig!

Samen met tal van partners staat BOS+ onder andere in voor de aanleg en inrichting van speelbossen en stadsbossen, het toegankelijk maken van bos, de 10‐miljoen bomencampagne, herbebossingsprojecten in de tropen, ... We organiseren wandelingen, infoavonden over bosbeheer en ‐beleid, ludieke media‐acties, en natuurlijk ook de Week van het Bos!

BOS+ Geraardsbergsesteenweg 267, 9090 Gontrode ‐ tel. ++32/9 264 90 50 | fax ++32/9 264 90 92

KNBV

De Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging (KNBV) heeft als doel de bosbouw, het natuurbehoud en het landschapsbeheer in ruime zin te bevorderen. Het gaat de KNBV om de bosbouw in al haar facetten, met het oog op de vele functies die bos en beplantingen kunnen vervullen. Solitaire bomen, boomgroepen, houtwallen, laan‐ en rijbeplantingen en andere landschapselementen hebben ook onze warme belangstelling.

Leden van de vereniging zijn mensen met een opleiding of functie in deze vakgebieden, maar ook eigenaren van bossen en natuurterreinen. De vereniging organiseert regelmatig studiedagen en excursies. Bovendien ontvangen leden 10 x per jaar het Vakblad Natuur Bos Landschap. Daarnaast verzorgt de vereniging een website als bron van informatie over bos, natuur en landschap voor leden en andere belangstellenden.

KNBV | Pastoor Buyslaan 24, 2242 RJ Wassenaar – tel. 070 368 8222 | fax 070 345 7146

e‐mail: secretaris@knbv.nl – website: www.knbv.nl

« Terug