Opname bos en landbouw in klimaatbeleid

4047dc2f08c422a43c6430815243ead6_XL.jpgdinsdag 24 april 2012 11:08

De Europese commissie wil de broeikasgasemissie en -vermindering van de landbouw- en bossector opnemen in haar klimaatbeleid. Deze sectoren zijn de laatste grote sectoren zonder gemeenschappelijke, voor de hele EU geldende voorschriften.

De Europese commissie wil de broeikasgasemissie en -vermindering van de landbouw- en bossector opnemen in haar klimaatbeleid. Deze sectoren zijn de laatste grote sectoren zonder gemeenschappelijke, voor de hele EU geldende voorschriften.

Bos en landbouw nemen meer dan 75% van de totale oppervlakte van de EU in. Door een verhoging met 0,1% van de koolstof opgeslagen in de bodem kan de jaarlijkse uitstoot van 100 miljoen auto's gecompenseerd worden. Dit schept mogelijkheden om landbeheerders die inspanningen doen om meer koolstof op te slaan te belonen.

« Terug