Bindend advies voor bebossing afgeschaft

dinsdag 24 april 2012 10:57

Het is zover: het bindend karakter van de adviesverlening door een aantal Vlaamse administraties (het beruchte art. 87 van het Bosdecreet) werd afgeschaft voor de particuliere kandidaat-bebosser.

Het is zover: het bindend karakter van de adviesverlening door een aantal Vlaamse administraties (het beruchte art. 87 van het Bosdecreet) werd afgeschaft voor de particuliere kandidaat-bebosser.

Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de administratieve vereenvoudiging om bosuitbreiding te realiseren en stimuleren.

Tot voor kort moesten een pak vergunningen en bindende, gunstige adviezen bekomen worden vooraleer een privé-eigenaar zijn eigen grond kon bebossen. Naast de vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen van de betreffende gemeente gaat het in de meeste gevallen zowel om een gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) als van de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO).

Meer dan de helft van de privé bosuitbreidingsdossiers stranden vandaag op het niet-toekennen van één van deze adviezen… Het afschaffen van het bindende karakter van de adviezen opent nieuwe perspectieven voor kandidaat-bebossers.

Het zal Vlaanderen een stap dichter brengen bij de beloofde 10.000 hectare effectieve bosuitbreiding en dat op zeer kostenefficiënte wijze. Want bosuitbreiding door privé-eigenaars is en blijft de goedkoopste manier om deze doelstelling te realiseren.

Graag wat hulp of extra (financële) ondersteuning? Contacteer sander.vandaele(a)bosplus.be

« Terug